Digitalt bordsavgassystem

För att uppnå högsta snittkvalitet krävs bästa möjliga vakuum vid laserbehandling. Bordsavgassystemet tar hand om detta. Med SP3000- och SP2000-laserskärarna är det endast möjligt att aktivera avgassystemet i specifika zoner i arbetsområdet.

Med material som inte täcker hela arbetsområdet måste de öppna ytorna vanligtvis täckas manuellt för ett effektivt vakuum. Detta kostar tid och pengar vid förberedelserna av arbetet.

Tack vare det segmenterade avgassystemet kan arbetsområdet uppdelas i fyra zoner med SP3000 och två zoner med SP2000. Segmenten kan aktiveras individuellt genom att trycka på en knapp på manöverpanelen.

Om det material som ska klippas täcker endast ett segment, måste endast detta segment aktiveras. Det är inte längre nödvändigt att täcka ytan manuellt.

Således uppnår du ett perfekt vakuum och högsta snittkvalitet.