Digitalt bordsavgassystem

Digitalt bordsavgassystem för SP2000 och SP3000

För att uppnå högsta snittkvalitet krävs bästa möjliga vakuum vid laserbehandling. Bordsavgassystemet tar hand om detta. Med laserskärarna SP3000 och SP2000 är det möjligt att endast aktivera avgassystemet i specifika zoner på arbetsområdet. Med material som inte täcker hela arbetsområdet måste de öppna ytorna vanligtvis täckas manuellt för ett effektivt vakuum. Detta kostar tid och pengar vid förberedelserna av arbetet. Genom det segmenterade avgassystemet kan arbetsområdet uppdelas i fyra zoner med SP3000 och två zoner med SP2000. Segmenten kan aktiveras individuellt genom att trycka på en knapp på manöverpanelen. 
Om det material som ska klippas täcker endast ett segment, måste endast detta segment aktiveras. Det är inte längre nödvändigt att täcka ytan manuellt. Således uppnår du ett perfekt vakuum och högsta snittkvalitet.

Digitalt bordsavgassystem för SP4000

Ett väl genomtänkt avgassystem är nyckeln till en ren och jämn skärkant. Designen av SP4000 garanterar bästa möjliga utvinning av damm och gaser. Samtidigt hålls materialet ned på laserbädden av vakuum, för att säkerställa stabilitet under processen. Det digitala bordsavgassystemet kan segmenteras i fyra zoner. Detta möjliggör en perfekt anpassning av avgasytan till tygets bredd och säkerställer en tillförlitlig skärning även med smala paneler. I tillägg till detta har Trotec utvecklat ett portabelt avgassystem på laserhuvudet, som är särskilt avsett för applikationer med mjuka skyltar. Detta säkerställer att rök effektivt avlägsnas där den uppstår. Operatören är skyddad och lagliga regler uppfylls - även vid höga skärhastigheter.

SP-serien
Helhetslösning för skärning av material i stora format.

Upptäck laserskärmaskin för stora format

Questions about features and options?
We're happy to help.

Request more
information now.

Stolt medlem av troGROUP Logo