--------------------------

Ruby® 2.6 – 06.06.2023

Nowe funkcje

Funkcja obrotowa: Ulepszone pozycjonowanie

Dzięki ulepszonej funkcji obrotowej możliwe jest teraz obracanie wzoru razem z obiektem poprzez jego zablokowanie na powierzchni roboczej. Pozwala to na umieszczenie więcej niż jednego elementu graficznego w różnych pozycjach wokół jego obwodu. Oszczędzaj czas poprzez wykonanie jednego zadania dla kilku stanowisk, zamiast wykonywania jednego zadania na jednym stanowisku.

Wyrównanie i rozmieszczenie

Tekst, obrazy lub inne elementy można teraz wyrównywać i rozmieszczać. Umożliwia to zastosowanie równych odstępów między wierszami, np. w przypadku tekstów wielowierszowych. Dodatkowo można również precyzyjnie umieszczać elementy na płycie. Funkcja jest dostępna na ekranach Projektuj i Przygotuj.

Rysowanie nowych kształtów

Od teraz, oprócz linii, okręgów i prostokątów, można także rysować wielokąty z dowolną liczbą wierzchołków.

Inteligentny wybór

Funkcja Inteligentny wybór sprawia, że nakładające się na siebie elementy stają się widoczne. Po przeciągnięciu myszą nad obiektem, elementy umieszczone pod nim są wyświetlane za pomocą przerywanej linii i mogą zostać przeniesione na pierwszy plan za pomocą kliknięcia myszą, a tym samym można je łatwo przenosić, skalować lub w inny sposób edytować. Położenie warstw pozostaje bez zmian.

Resetowanie hasła Superadmina

Teraz można resetować hasło Superadmina z poziomu ekranu logowania Ruby.

Poprawki i aktualizacje:

Siatka projektowa i tablice – większa użyteczność

Teraz można modyfikować później już istniejące tablice lub umieszczać później już nałożone wzory jako tablice.
Można również umieszczać wiele tablic obok siebie lub pod sobą. W celu optymalnego wykorzystania płyty.

Ustawienie domyślne marginesów projektu

Kliknięcie ikony „Dostosuj do projektu” spowoduje automatyczne zastosowanie ustawionej wartości domyślnej. Wielkość domyślną można ustawić lub zmienić, klikając strzałkę.

Różne linie przerywane do każdego zadania

W nowej wersji, różne style linii przerywanych są teraz również wykonywane przez laser.

Ważne: aktualizacja oprogramowania układowego do wersji 11.04.08.05 jest obowiązkowa.

Kod QR certyfikatów

Oprócz adresów URL dostęp do certyfikatów i zdalny dostęp można uzyskać za pomocą kodu QR na wyświetlaczu dotykowym.

Ulepszone okno materiałów

Zmiana parametrów materiału jest teraz jeszcze łatwiejsza. Klikając „Szczegóły materiału” przejdziesz do nowego okna, w którym możesz dokonać zmian. Następnie należy zdecydować, czy mają one dotyczyć tylko aktualnego zadania (ikona Zapisz), czy też zmiany mają zostać wprowadzone także w bazie danych materiałów (Zapisz – Zapisz jako nowe lub Zastąp). Zmniejsza to ryzyko nieprawidłowej zmiany lub zapisania nieprawidłowych parametrów materiału dla zadania.

Nadal można uzyskać dostęp do bazy danych materiałów za pośrednictwem menu głównego „Materiały”.

Wstępnie obliczony czas trwania zadania dla SP500

Prognoza czasu trwania zadania teraz jest dostępna dla SP500.

Ograniczenie możliwości aktualizacji oprogramowania dla użytkowników

Teraz administratorzy aplikacji Run on Ruby mogą decydować, czy aktualizacje oprogramowania mogą być wykonywane z poziomu panelu dotykowego. Łatwe włączanie i wyłączanie za pomocą zarządzania użytkownikami.

Dostosowania w treści Umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA)

Dostosowaliśmy treść polityki prywatności (rozdziały 5 i 6) w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego. Należy potwierdzić to raz, aby logowanie do Ruby było nadal możliwe.

Uzyskaj osobiste wsparcie od naszych ekspertów Ruby®.

Skontaktuj się z pomocą techniczną
Dumny uczestnik troGROUP Logo