--------------------------

Ruby® 2.7 - 08.11.2023

Nowe funkcje:

Przetwarzanie dynamicznych danych

Dzięki najnowocześniejszej aktualizacji do wersji 2.7 można bez wysiłku importować dane z plików CSV bezpośrednio do zadań laserowych. Funkcja ta jest przełomem w produkcji tabliczek znamionowych, tabliczek z oznaczeniem typu lub niestandardowych materiałów promocyjnych za pomocą Ruby®. Aby uzyskać szczegółowe objaśnienie tej przydatnej funkcji, zachęcamy do obejrzenia naszego samouczka wideo dostępnego w centrum pomocy Ruby® (link do samouczka).
Pamiętaj: W wersji 2.7 jest ta funkcja jest w wersji beta. Upewnij się więc, że jest ona aktywowana w ustawieniach.

Przesuń głowicę laserową do dokładnych współrzędnych.

Na ekranie Przygotowania można wprowadzić współrzędne X i Y głowicy laserowej. Po wprowadzeniu odpowiednich wartości na ekranie przygotowania głowica laserowa rozpocznie ruch do wyznaczonych współrzędnych. Funkcja ta umożliwia precyzyjne pozycjonowanie i ułatwia między innymi znakowanie. Należy pamiętać, że ta funkcja jest dostępna wyłącznie w maszynach, które nie korzystają z systemów Run on Ruby®.

Rozpoznawanie używanej soczewki

Na wyświetlaczu dotykowym urządzeń Run on Ruby® znajduje się nowa funkcja wykrywania soczewek. Po uruchomieniu funkcji głowica laserowa przesuwa się do pozycji odczytu poniżej kamery Vision Design & Position. Wykryta soczewka jest wyświetlana i zmieniana poprzez potwierdzenie w Ustawieniach Ruby®. Umożliwia to rejestrację wymiany soczewki bezpośrednio na wyświetlaczu dotykowym w systemie Ruby®. Nie ma potrzeby przechodzenia do komputera.

Dostępne dla urządzeń Speedy 400 i Speedy 360 Run on Ruby® z kamerą Vision Design & Position. Wymagany jest aktualny uchwyt soczewki z kodem QR firmy Trotec.

Pamiętaj: Zadania w kolejce są usuwane podczas wymiany soczewki na wyświetlaczu dotykowym lub w ustawieniach.

Poprawki i aktualizacje:

Zmiany w menu Ustawień

Menu Ustawień zostało podzielone na kategorie. Pozwala to na szybsze i łatwiejsze znalezienie pożądanych ustawień.

Ponadto, w nowej wersji Ruby® użytkownik może bezpośrednio ustawić przesunięcie X i Y, jak również impuls testowy (nie jest już potrzebny technik serwisowy Trotec).

Pełna obsługa serii R/Q

Wersja 2.7 oprogramowania Ruby® kończy fazę beta dla laserów serii R i Q. Obie serie maszyn są teraz w pełni obsługiwane.

Podpisany instalator

Ruby® ma teraz podpisany instalator. Oznacza to, że po pobraniu i zainstalowaniu nie jest już klasyfikowany jako „nieznany”. Oznacza to, podczas instalacji i ręcznej aktualizacji wymagana jest mniejsza liczba kroków.

Najważniejsze poprawki błędów:

  • Naprawiono błąd podczas korzystania z okrągłego urządzenia grawerującego w modelach R400 i Q400. Aktualizacja oprogramowania układowego do wersji 11.04.11.01 jest konieczna.

Znane problemy:

  • W maszynach bez elektronicznej osi Z (R500, Q500) przesunięcie w osi Z można ustawić dla danego materiału. Spowoduje to wyświetlenie komunikatu o błędzie „Nie można osiągnąć pozycji osi Z” i przerwanie zadania. Aby temu zaradzić, należy ustawić przesunięcie Z w materiale na 0 i ponownie uruchomić zadanie.

Uzyskaj osobiste wsparcie od naszych ekspertów Ruby®.

Skontaktuj się z pomocą techniczną
Dumny uczestnik troGROUP Logo