Znakowanie laserowe tekstu i kodów powiązanych z plikami zewnętrznymi

Pokażemy Ci, jak powiązać informacje o programie z plików zewnętrznych z oprogramowaniem do znakowania laserowego SpeedMark. Mogą one przekształcać te informacje do tekstu lub kodu i znakować Twoje produkty.


Tworzenie kodu kreskowego i tekstu seryjnego powiązanego z plikiem zewnętrznym

Dzięki oprogramowaniu do znakowania SpeedMark bardzo łatwo jest znakować laserowo produkty tekstem i/lub kodami 1D/2D. Kiedy te treści muszą być dynamiczne i importowane z plików zewnętrznych (takich jak .txt lub .csv), użytkownik może to zrobić w programie SpeedMark kilkoma kliknięciami myszy – bez żadnej znajomości programowania.

Znakowanie produktów przy użyciu danych dynamicznych

Wiele części przemysłowych musi być trwale znakowanych takimi informacjami jak odczytywalne kody, numery seryjne, znaki alfanumeryczne lub wszelkie inne (dynamiczne) znakowania tekstowe. Znakowanie musi być trwałe i niezawodne, aby zapewnić możliwość śledzenia i ochronę przed fałszerstwem. W wielu branżach lasery znakujące są wykorzystywane w celu wypełnienia tych wymogów.

Systemy laserowe Trotec mogą być łatwo obsługiwane dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu do znakowania SpeeMark. Importowanie arkusza kalkulacyjnego z pliku zewnętrznego oraz znakowanie kodu kreskowego i tekstu może być wykonywane kilkoma kliknięciami myszy. Wszystkie te funkcje są częścią oprogramowania znakującego SpeedMark i żadne programy zewnętrzne nie są konieczne. Użytkownik nie musi posiadać żadnych umiejętności w zakresie programowania. W przypadku większych wymogów dotyczących zautomatyzowanego procesu znakowania SpeedMark może dodakowo uaktywnić zautomatyzowany a href="do systemów zewnętrznych, takich jak SAP.

Samouczek do programu SpeedMark

Otrzymuj indywidualne wsparcie od naszych ekspertów ds. obróbki laserowej.

Skontaktuj się z nami

Dumny uczestnik troGROUP Logo