Szybkie i proste zarządzanie Twoim systemem laserowym

Jak mogę zatrzymać, zrestartować lub anulować bieżące zadanie?

Jak mogę zatrzymać bieżące zadanie i do niego powrócić?

Bezpośrednio w oprogramowaniu lasera:

Uruchom oprogramowanie lasera JobControl i kliknij przycisk "Start/Pauza", aby zatrzymać bieżące zadanie.

Na panelu sterowania:

Wciśnij przycisk "Start/Pauza" bezpośrednio na panelu sterowania laserem, aby zatrzymać bieżące zadanie.
Wstrzymanie bieżącego zadania na laserze daje wiele możliwości. Możesz otworzyć pokrywę i ręcznie przesunąć głowicę lub osie lasera. Możesz np. sprawdzić jakość grawerowania lub cięcia. Jeśli jesteś zadowolony z wyniku i chcesz kontynuować zadanie, kliknij lub wciśnij ponownie przycisk „Start/Pauza". Laser przesunie się na pozycję, w której przerwał i będzie kontynuował pracę.

Jak mogę odwołać bieżące zadanie?

Bezpośrednio w oprogramowaniu lasera:

Uruchom oprogramowanie JobControl i kliknij przycisk "Stop" w prawej dolnej części ekranu.

Na panelu sterowania lasera:

Naciśnij przycisk "Stop", aby niezwłocznie zatrzymać pracę lasera.

Otwórz pokrywę lasera:

Jeśli otworzysz pokrywę lasera podczas obróbki, obwód bezpieczeństwa zastanie przerwany i zadanie zostanie anulowane.
Jeśli zatrzymasz zadanie klikając lub wciskając przycisk „Stop", zadanie trzeba będzie rozpocząć od początku. Nie ma możliwości kontynuacji zadania od momentu, kiedy zostało zatrzymane.

Otrzymuj indywidualne wsparcie od naszych ekspertów ds. obróbki laserowej.

Wsparcie techniczne
Dumny uczestnik troGROUP Logo