--------------------------

W JobControl® pojawia się komunikat o błędzie oprogramowania firmware

Co można zrobić, aby rozwiązać problem z komunikatem o błędzie?

Jeśli w JobControl® wystąpi usterka, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie oprogramowania. Oto kilka kroków, które należy podjąć w celu rozwiązania problemu.

  • Zamiast realizacji zadania wysłanego do lasera pojawia się komunikat o błędzie
  • Podczas wykonywania zadania wysłanego do lasera pojawia się komunikat o błędzie

Zamiast realizacji zadania wysłanego do lasera pojawia się komunikat o błędzie

Gdy wystąpi usterka, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie oprogramowania. Aby zidentyfikować błąd, należy wykonać następujące czynności:

  1. Zwrócić uwagę na kod błędu i jego opis.
  2. Wyłączyć urządzenie, a następnie włączyć je ponownie.
  3. Powtórzyć ostatnią czynność, podczas której pojawił się komunikat o błędzie.

Błąd nie występuje ponownie:

Jeśli błąd nie pojawi się ponownie, można wznowić normalną pracę.

Błąd pojawia się ponownie:

Należy utworzyć plik serwisowy, a następnie wysłać go wraz z kodem błędu i krótkim opisem okoliczności wystąpienia błędu do działu Wsparcia Technicznego Trotec.

Podczas wykonywania zadania wysłanego do lasera pojawia się komunikat o błędzie

Jeśli podczas wykonywania zadania wysłanego do lasera pojawi się komunikat o błędzie, należy postępować zgodnie z poniższym opisem, aby zidentyfikować przyczynę błędu - należy przetestować zadanie, które już zostało zakończone oraz w którym nie wystąpił żaden błąd.

Żadne zadanie wysyłane do lasera nie działa:

Jeśli żadne z zadań wysyłanych do lasera nie działa, przyczyna prawdopodobnie leży po stronie sprzętu. W takim przypadku należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego.

Niektóre zadania wysyłane do lasera nie działają:

Jeśli poprzednie zadanie zostało wykonane bez żadnych problemów, a błąd pojawia się tylko przy ostatnim zadaniu, przyczyną jest prawdopodobnie grafika, parametryzacja (rozmiar matrycy, wybór koloru) lub nieprawidłowy transfer zadania do JobControl®. Należy zwrócić uwagę na kod błędu, utworzyć plik serwisowy i skontaktować się z działem wsparcia technicznego.

Otrzymuj indywidualne wsparcie od naszych ekspertów ds. obróbki laserowej.

Wsparcie techniczne
Dumny uczestnik troGROUP Logo