Ważna informacja przed przeprowadzeniem aktualizacji JobControl

Jak mogę się upewnić, że żadne dane nie zostaną utracone podczas aktualizacji JobControl?

Aby zaktualizować JobControl®, powinieneś przestrzegać instrukcji poniżej. To pozwoli Ci się upewnić, że żadne pliki lub informacje nie zostały utracone w trakcie aktualizacji oprogramowania systemu laserowego.

Ważne kroki przed aktualizacją JobControl

  • Zanim przeprowadzisz aktualizację, upewnij się, że masz pełne uprawnienia administratora w systemie Windows.
  • Rozpocznij aktualizację natychmiast po uruchomieniu systemu Windows, aby uniknąć konfliktów z innymi aplikacjami.
  • Przed aktualizacją oprogramowania, stwórz plik serwisowy żeby zachować ustawienia parametrów w obecnej bazie materiałów.

Dodatkowo rekomendujemy zapisanie bazy materiałów przed rozpoczęciem aktualizacji w celu zachowaniu wszystkich ustawień parametrów. Instrukcje znajdziesz tutaj.

Jak stworzyć plik serwisowy?

Plik serwisowy jest tworzony w oprogramowaniu JobControl i zapisuje ustawienia bazy materiałów. Wykonaj następujące czynności, by stworzyć plik serwisowy:

  1. Kliknij zakładkę „Pomoc” w JobControl.
  2. Opcja „Stwórz plik serwisowy” utworzy odpowiedni plik.
  3. Zapisz plik serwisowy na lokalnym dysku, aby był dostępy ponownie po aktualizacji.

Jak wyeksportować dane o parametrach?

  1. Otwórz bazę materiałów w JobControl poprzez podwójne kliknięcie na okno edycji.
  2. Użyj opcji „Wyeksportuj wszystkie”, aby wyeksportować dane parametrów w menu ustawień jako plik XML na swój komputer.
  3. Po zakończonej aktualizacji możesz załadować dane parametrów z powrotem do oprogramowania używając opcji „Importuj z pliku”.

Otrzymuj indywidualne wsparcie od naszych ekspertów ds. obróbki laserowej.

Wsparcie techniczne
Dumny uczestnik troGROUP Logo