Idealne warunki pracy dla lasera

Za pomocą kilku wskazówek i tricków, możesz stworzyć optymalne warunki dla sytemu laserowego Trotec - czy to w upalne lato, czy w chłodną zimę.


Zasady ogólne

Dla urządzeń laserowych Trotec optymalne są następujące wartości:

  • temperatura pomieszczenia od +15°C do +25°C
  • wilgotność powietrza 40% - 70%

Ponadto należy unikać wystawiania maszyny na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.


Problemy w zimie

W zimie może się zdarzyć, że w nocy temperatury spadną poniżej zalecanych wartości. Może to spowodować tworzenie się kondensatu w rurach lasera oraz ich uszkodzenia. Ponadto smary i oleje smarujące mogą twardnieć i powodować uszkodzenia układu mechanicznego.

Ale nie martw się, tych problemów można uniknąć.

Nasze wskazówki na chłodną porę roku

Zainstalować czujnik mrozu na grzejniku, by temperatura w pomieszczeniu nie spadała poniżej optymalnych 15°C. Temperaturę pomieszczenia można również stopniowo zwiększyć przed użytkowaniem lasera.

Nie stawiać lasera zbyt blisko źródła grzewczego, ponieważ ciepłe powietrze mogłoby zostać zassane jako powietrze chłodzące i maszyna wyłączyłaby się z powodu zagrożenia przegrzaniem.

Czy masz urządzenie chłodzone wodą?

Owiń je na noc izolacją, by utrzymać temperaturę. Jeżeli temperatura płynu chłodzącego jest niższa niż 15°C, nie można włączyć maszyny ze względów bezpieczeństwa.


Lato, słońce, promienie słoneczne

W lecie urządzenia laserowe są narażone na wysoką temperaturę z powodu słońca oraz niską z powodu klimatyzacji. To może prowadzić do problemów. Zbyt wysoka temperatura otoczenia może wpływać szczególnie negatywnie na funkcje systemu laserowego.

Ale dzięki naszym wskazówkom problemy nie powinny się pojawiać!

Porady dla Twojego lasera na lato:

  • Unikaj bezpośredniego promieniowania słonecznego. Jeżeli Twój laser stoi przy oknie, zamknij rolety lub żaluzje.
  • Nie ustawiaj lasera i akcesoriów bezpośrednio pod strumieniem powietrza klimatyzacji, ponieważ może dojść do zwiększonego wychłodzenia elementów.
  • Dobra cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu pomaga unikać akumulacji ciepła - otwórz czasami okno i przewietrz pomieszczenie.

Otrzymuj indywidualne wsparcie od naszych ekspertów ds. obróbki laserowej.

Wsparcie techniczne
Dumny uczestnik troGROUP Logo