Grawerowanie 360° z przystawką obrotową do grawerowania

ogniskowanie na filiżankę
Przystawka obrotowa do grawerowania

Jakie zastosowanie ma przystawka obrotowa do grawerowania?

Dzięki przystawce obrotowej firmy Trotec można używać urządzenia Speedy do grawerowania laserowego szklanek, filiżanek, wazonów i butelek o różnej wielkości i średnicy.
Po wprowadzeniu przystawki obrotowej do grawerowania ruch osi w kierunku Y jest zastępowany przez ruch obrotowy. Dzięki specjalnej przystawce z rolkami można obrabiać nawet przedmioty z dużym lub małym otworem, które nie pasują do stożków ze standardowej konfiguracji.


Dowiedz się, jak korzystać z obrotowej przystawki do grawerowania cylindrycznych obiektów

Krok po kroku

montowanie przystawki obrotowej do grawerowania

Wprowadzanie przystawki obrotowej do maszyny laserowej

Najpierw ustaw stół roboczy urządzenia laserowego do najniższego położenia. W przypadku urządzeń Speedy 360 i Speedy 400 można dodatkowo otworzyć pokrywę przednią, aby uprościć wprowadzanie materiału. Następnie wyłącz laser. Zawsze podczas zakładania i wyjmowania przystawki obrotowej do grawerowania laser musi być wyłączony. Zapewni to bezpieczeństwo obsługi w obszarze obróbki.

Teraz wprowadź przystawkę obrotową do grawerowania do urządzenia laserowego i przymocuj ją zaciskami na linijkach stołu ferromagnetycznego lub stołu podciśnieniowego. Następnie połącz przystawkę z kablem łączącym wewnątrz urządzenia. Teraz włącz ponownie laser. Rozpocznie się proces przechodzenia lasera do położenia wyjściowego, a przystawka obrotowa do grawerowania automatycznie przekręci się do położenia 0°.


Przygotowanie grafiki

Kolejnym krokiem jest przygotowanie grafiki w preferowanym przez siebie programie graficznym. Następnie wydrukuj gotową grafikę. W oknie dialogowym wydruku w zakładce „Layout” (Układ strony) wybierz ustawienie „Center-Right” (Wyrównaj do prawej). Spowoduje to automatyczne obrócenie grafiki o 90° w programie. Jednak ta zmiana będzie widoczna tylko w JobControl®.

Następnie przejdź do okna drukowania w JobControl®. Zaznacz opcję „Rotary Attachment” (Przystawka obrotowa), a następnie wprowadź wysokość swojej grafiki i średnicę elementu obrabianego po prawej stronie. Zmierz średnicę elementu obrabianego w punkcie, w którym chcesz wykonać grawerunek. Oprogramowanie JobControl® samo obliczy obwód przedmiotu i automatycznie dostosuje rozmiar zadania. Używając tych ustawień, oprogramowanie oblicza także kąt obrotu w trakcie grawerowania. Dzięki temu wysokość płyty w JobControl® jest dostosowana do obwodu obrabianego elementu.

Następnie wybierz żądany parametr i wyślij zadanie.

WSKAZÓWKA:

Opcja „Minimize to Job Size” (Minimalizuj do rozmiaru zadania) ułatwia pozycjonowanie zadania w ustawieniach programu JobControl®.


ogniskowanie na filiżankę

Pozycjonowanie elementu obrabianego

Teraz zacisnij element obrabiany w przystawce obrotowej do grawerowania i przymocuj go sprężynami. Upewnij się, że element obrabiany nie jest zaciśnięty zbyt mocno ani zbyt luźno, aby umożliwić także szybką wymianę elementów obrabianych, które mają być grawerowane.

Jeśli obrabiany element nie jest cylindryczny tylko stożkowy, tak jak kieliszki do wina, w urządzeniu Speedy 300, 360 i 400 można ustawić obszar grawerowania równolegle do stołu roboczego za pomocą dźwigni umieszczonej po lewej stronie. Ponadto wysokość ustawienia stożków można regulować po obu stronach, aby umożliwić pracę z elementami obrabianymi o różnej średnicy.

Jeśli chcesz grawerować szklanki lub filiżanki z uchwytami, należy je tak umieścić, aby uchwyt nie został obrócony do stołu roboczego. Najpierw przestaw oś Y (ruch obrotowy) do najwyższego położenia. Umocuj element obrabiany w taki sposób, aby uchwyt znajdował się nieco powyżej wiązki laserowej. Ponieważ element obrabiany obraca się wstecz w trakcie obróbki laserowej, nie ma ryzyka kolizji z głowicą lasera.

Ze względów bezpieczeństwa odłącz dyszę, aby uniknąć kolizji z przystawką obrotową do grawerowania. Następnie ustaw ogniskowanie na obszarze grawerowania elementu obrabianego.

WSKAZÓWKA:

Jeśli chcesz grawerować przedmioty stożkowe, obszar grawerowania musi być ustawiony równolegle do osi X, aby zapewnić stałe położenie ogniskowania. W modelach Speedy 300, Speedy 360, Speedy 400 i SP 500 przystawka obrotowa do grawerowania może być odchylana w tym celu.


Grawerowanie laserowe

Teraz wyznacz miejsce na płycie dla zadania z kolejki. Po wysłaniu zadania z opcją „Cylindrical Engraving” (Grawerowanie cylindryczne) odpowiednio zmienia się tło płyty w programie JobControl® i jest wyświetlana przystawka obrotowa.

Połącz program JobControl® do lasera. Użyj celownika, aby wyznaczyć lokalizację dla zadania na swoim elemencie obrabianym.

Teraz można już rozpocząć wykonywanie zadania i tworzyć spersonalizowane grawerowane laserowo przedmioty w maszynie laserowej Trotec.


Jaki jest największy rozmiar elementu obrabianego, który może być grawerowany przy użyciu przystawki obrotowej?

Poszczególne urządzenia umożliwiają grawerowanie elementów o różnych rozmiarach. Zestawienie można znaleźć tutaj.


Informacje dodatkowe

Nasz zespół serwisowy jest oczywiście do dyspozycji w zakresie pytań i problemów technicznych.

powrót do przeglądu

Otrzymuj indywidualne wsparcie od naszych ekspertów ds. obróbki laserowej.

Wsparcie techniczne
Dumny uczestnik troGROUP Logo