Funkcja Print Merge w programie CorelDRAW

print-preview

Jak przygotować dane i grafiki do wydruku seryjnego z użyciem programu CorelDraw

W wielu przypadkach danymi adresowymi można zarządzać z poziomu listy w programie Excel lub w systemach CRM. By przygotować dane do drukowania seryjnego, zapisz plik w pożądanym formacie, np. .txt, .csv lub .rtf. By zacząć proces drukowania seryjnego, w pierwszej kolejności otwórz wybraną grafikę w programie CorelDraw.

 

Wskazówka:

Upewnij się, że edytowany obszar jest tego samego rozmiaru, co końcowa grafika. Znacznie ułatwi to późniejsze umiejscowienie większej liczby zadań (zob. ostatni krok instrukcji).

Kreator Print Merge Wizard

By rozpocząć, kliknij Plik - Wydruk seryjny - Utwórz/załaduj pola scalane.

Otworzy się okno kreatora Print Merge Wizard, w którym możesz odpowiednio dopasować swoje ustawienia.

Zaznacz opcję Import tekstu, kliknij Dalej, a następnie wybierz swój plik. Na kolejnych stronach zobaczysz podgląd zaimportowanych rekordów. Kliknij Zakończ, by wyjść z kreatora wydruku.

Przygotowanie

Otworzy się pasek narzędzi seryjnego drukowania. Zaznacz wybrane pole, np. „Nazwa” i kliknij „Wstaw pole seryjnego wydruku.” Umieść wybrane pole w grafice i zmień je zgodnie według swojego pomysłu (rodzaj i rozmiar czcionki itp.)

Proces drukowania

By rozpocząć proces drukowania, kliknij Rozpocznij seryjne drukowanie w pasku narzędzi CorelDRAW. Jako drukarkę wybierz urządzenie do grawerowania Trotec. Następnie kliknij Właściwości i, tak jak zawsze, dostosuj ustawienia grawerowania i wycinania laserem. Jeśli chcesz wydrukować każde zadanie osobno, instrukcja kończy się na tym kroku i możesz już wysłać grafikę do lasera. Jeśli chcesz wydrukować kilka rzeczy, np. różne rodzaje plakietek albo identyfikatorów, możesz wysłać do lasera jedno polecenie drukowania, oszczędzając przy tym czas i maksymalnie wykorzystując swój materiał. W tym celu możesz scalić zadania, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

Scalanie zadań - oszczędność czasu i materiału

Gdy już wybrałeś urządzenie do grawerowania Trotec jako swoją drukarkę i dopasowałeś odpowiednie ustawienia lasera, wpisz wymiary szerokości i wysokości swojego materiału. Jest to o tyle ważne, że musisz sprawdzić, ile zadań zmieści się na danym materiale. Zapisz ustawienia, klikając na przycisk JobControl. Sprawdź podgląd wydruku. W oknie podglądu wydruku kliknij na Podziel układ i w zakładce menu wpisz liczbę rzędów i kolumn. Zadania zostaną scalone. Kliknij na Narzędzie wyboru, by zobaczyć podgląd całości. Następni kliknij przycisk Drukuj i wyślij grafikę do programu JobControl.

Więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z infolinią firmy Trotec, gdzie specjaliści od laserów odpowiedzą na wszelkie pytania i problemy.

Powrót

Otrzymuj indywidualne wsparcie od naszych ekspertów ds. obróbki laserowej.

Skontaktuj się z nami

Dumny uczestnik troGROUP Logo