Funkcja Print Merge w programie CorelDRAW

print-preview

Jak przygotować dane i grafiki do wydruku seryjnego z użyciem programu CorelDraw

W wielu przypadkach danymi adresowymi można zarządzać z poziomu listy w programie Excel lub w systemach CRM. By przygotować dane do drukowania seryjnego, zapisz plik w pożądanym formacie, np. .txt, .csv lub .rtf. By zacząć proces drukowania seryjnego, w pierwszej kolejności otwórz wybraną grafikę w programie CorelDraw.

 

Wskazówka:

Upewnij się, że edytowany obszar jest tego samego rozmiaru, co końcowa grafika. Znacznie ułatwi to późniejsze umiejscowienie większej liczby zadań (zob. ostatni krok instrukcji).

wyżarzanie-zmiana-koloru

Kreator Print Merge Wizard

By rozpocząć, kliknij Plik - Wydruk seryjny - Utwórz/załaduj pola scalane.

Otworzy się okno kreatora Print Merge Wizard, w którym możesz odpowiednio dopasować swoje ustawienia.

Zaznacz opcję Import tekstu, kliknij Dalej, a następnie wybierz swój plik. Na kolejnych stronach zobaczysz podgląd zaimportowanych rekordów. Kliknij Zakończ, by wyjść z kreatora wydruku.

paste-and-modify-field

Przygotowanie

Otworzy się pasek narzędzi seryjnego drukowania. Zaznacz wybrane pole, np. „Nazwa” i kliknij „Wstaw pole seryjnego wydruku.” Umieść wybrane pole w grafice i zmień je zgodnie według swojego pomysłu (rodzaj i rozmiar czcionki itp.)

Proces drukowania

By rozpocząć proces drukowania, kliknij Rozpocznij seryjne drukowanie w pasku narzędzi CorelDRAW. Jako drukarkę wybierz urządzenie do grawerowania Trotec. Następnie kliknij Właściwości i, tak jak zawsze, dostosuj ustawienia grawerowania i wycinania laserem. Jeśli chcesz wydrukować każde zadanie osobno, instrukcja kończy się na tym kroku i możesz już wysłać grafikę do lasera. Jeśli chcesz wydrukować kilka rzeczy, np. różne rodzaje plakietek albo identyfikatorów, możesz wysłać do lasera jedno polecenie drukowania, oszczędzając przy tym czas i maksymalnie wykorzystując swój materiał. W tym celu możesz scalić zadania, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

print-preview

Scalanie zadań - oszczędność czasu i materiału

Gdy już wybrałeś urządzenie do grawerowania Trotec jako swoją drukarkę i dopasowałeś odpowiednie ustawienia lasera, wpisz wymiary szerokości i wysokości swojego materiału. Jest to o tyle ważne, że musisz sprawdzić, ile zadań zmieści się na danym materiale. Zapisz ustawienia, klikając na przycisk JobControl. Sprawdź podgląd wydruku. W oknie podglądu wydruku kliknij na Podziel układ i w zakładce menu wpisz liczbę rzędów i kolumn. Zadania zostaną scalone. Kliknij na Narzędzie wyboru, by zobaczyć podgląd całości. Następni kliknij przycisk Drukuj i wyślij grafikę do programu JobControl.

Otrzymuj indywidualne wsparcie od naszych ekspertów ds. obróbki laserowej.

Wsparcie techniczne
Dumny uczestnik troGROUP Logo