Czas obróbki w JobControl®

job-time-calculation-laser-software
job-time-calculation-laser-software

Jak zmienić czas obróbki

Informacje dotyczące procesów cięcia i grawerowania laserem są wyświetlane w programie JobControl® w różnych kolorach, a czas obróbki obliczany jest osobno dla każdego z tych procesów.
Obliczenie czasu obróbki zależy od parametrów lasera ustawionych dla:

  • Prędkości
  • Przejść

W przypadku zmiany tych parametrów w bazie danych materiałów, czas obróbki musi zostać ponownie obliczony, by mógł być wyświetlony poprawnie.

material-database-jobcontrol

Jak przeliczyć czas obróbki

Kliknij dwukrotnie na opcje obróbki, by otworzyć bazę danych materiałów. Wpisz zaktualizowane parametry lasera w odpowiednich polach.

Teraz możesz na nowo przeliczyć czas obróbki:

  • Kliknij na aktualne zadanie w pasku zadań
  • Kliknij na przycisk „Odśwież” (górny lewy róg)

Czas obróbki zostanie ponownie obliczony.


Otrzymuj indywidualne wsparcie od naszych ekspertów ds. obróbki laserowej.

Wsparcie techniczne
Dumny uczestnik troGROUP Logo