System bezpieczeństwa Trotec

wycinarek laserowych SP

W trakcie opracowywania wycinarek laserowych serii SP3000 i SP2000 inżynierowie firmy Trotec poza bezpieczeństwem laserowym zwrócili także szczególną uwagę na bezpieczeństwo mechaniczne. Wycinarki laserowe SP3000 i SP2000 spełniają wymogi wszystkich odpowiednich norm i gwarantują bezpieczną obsługę.

Laser klasy 2 do całodobowej i całotygodniowej produkcji

Systemy serii SP są certyfikowane jako lasery klasy 2. Ścieżka wiązki laserowej jest całkowicie zabudowana i wychodzi przez głowicę roboczą wyposażoną w aktywną osłonę odchylającą lasera.

W związku z tym nie są potrzebne żadne zabezpieczenia strukturalne ze ścianami chroniącymi przed laserem ani specjalne szkolenia dla personelu w zakresie bezpieczeństwa używania laserów.

Swobodny dostęp, kiedy maszyna wykonuje cięcie

Maksymalna ochrona operatora jest priorytetem dla firmy Trotec. Strefa ochrony jest wyznaczona przez system przemieszczającej się kurtyny świetlnej i zderzaki zabezpieczające zamontowane na ruchomych osiach x. Po wkroczeniu operatora do tej strefy ochrony maszyna zostaje natychmiast zatrzymana. Umożliwia to swobodny dostęp do obszaru roboczego, kiedy maszyna wykonuje cięcie.

Zapewnia to bezpieczeństwo personelowi przy dostępie do całego obszaru roboczego przez cały czas. Szczególnie godne podkreślenia: W przypadku naruszenia strefy ochrony, skutkującego przerwaniem obróbki, funkcja wznowienia umożliwia późniejszą płynną kontynuację obróbki.

Zgodność z normami

Wszystkie systemy laserowe firmy Trotec spełniają warunki związane z oznakowaniem CE i są zgodne z istotnymi zasadami bhp określonymi w dyrektywie maszynowej WE 2006/42/WE.

Do tego produktu mają także zastosowanie inne dyrektywy i przepisy:

  • dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
  • dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE

Stosowane normy zharmonizowane:

  • norma EN ISO12100 dotycząca bezpieczeństwa maszyn
  • norma EN 60335-1/2007 dotycząca bezpieczeństwa sprzętu gospodarstwa domowego i podobnych urządzeń
  • normy EN 55014-1/2006 i EN 55014-2/1997 dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
  • norma EN 60204-1 dotycząca bezpieczeństwa maszyn w aspekcie wyposażenia elektrycznego Wyposażenie
  • normy EN 60825-1/2007, EN 60825-4/2006 i EN 60825-14/2006 dotyczące bezpieczeństwa urządzeń laserowych
  • normy EN 55022/2008 i EN 55024/2003 dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Deklaracje zgodności WE mogą być dostarczone na życzenie.