Soczewki laserowe dostosowane do różnych wysokości pola roboczego

Request a demo

Oferujemy następujące soczewki laserowe do naszych laserów znakujących galvo:

   F-100 Standard: F-160 F-254  F-420
Pole robocze  70 x 70 mm    120 x 120 mm  190 x 190 mm  310 x 310 mm
Średnica ogniska ~ 27 µm ~ 45 µm ~ 68 µm ~ 112 µm