Farklı Çalışma Alanı Büyüklükleri için Odaklanma Lensleri

Size galvo markalama lazerlerimiz için aşağıdaki odaklanma lenslerini öneriyoruz.
   F-100 Standard: F-160 F-254  F-420
Çalışma alanları  70 x 70 mm    120 x 120 mm  190 x 190 mm  310 x 310 mm
Odaklanma çapı ~ 27 µm ~ 45 µm ~ 68 µm ~ 112 µm

SpeedMarker serisi
Bireysel bileşenlerin ve büyük ürün partilerinin endüstriyel markalaması.

Lazer markalama makinelerini keşfedin

Questions about features and options?
We're happy to help.

Request more
information now.

İhbar Sistemi’nin troGROUP Logo