Tandem Assist

Ciągłe cięcie laserowe przy użyciu Tandem Assist

Tandem Assist zapewnia efektywne i bezbłędne wsparcie operatorowi w jego przepływie pracy. Dzięki tej funkcji oprogramowania laserowego JobControl obszar roboczy może być wirtualnie rozszczepiony na dwie strefy. Kiedy wycinarka laserowa wykonuje obróbkę materiału w strefie A, wykończone części mogą być usuwane w strefie B, a w obszarze roboczym może być dokonany ponowny załadunek. Minimalizuje to czasy przestoju i znacznie zwiększa produktywność.

Efektywny przepływ pracy

Operator aktywuje funkcję Tandem Assist kilkoma kliknięciami w oprogramowaniu laserowym JobControl. Po zdefiniowaniu stref A i B umieszcza zadania na wirtualnym obszarze roboczym.

Komenda Start jest wówczas wydawane bezpośrednio w wycinarce laserowej. Następuje to przez naciśnięcie przycisku Ready (gotowe). Teraz arkusz materiału jest obrabiany w strefie A. Strefa B jest obrabiana przez wycinarkę laserową dopiero po jej zwolnieniu przez naciśnięcie przycisku Ready w Strefie B.

Naprzemienne zwalnianie aktualnie obrabianej strefy zwalnia operatora i zapewnia bezbłędne działanie. Po zakończeniu obróbki danej strefy funkcja Tandem Assist uniemożliwia jej ponowne obrabianie. Zapewnia to ciągłe „wahadłowe” przechodzenie między strefami.

Zobacz nasze lasery w akcji! Już teraz zamów demonstrację
Już teraz zamów demonstrację