System bezpieczeństwa Trotec

Zabezpieczenia lasera pod kątem bezpieczeństwa pracy

System bezpieczeństwa wycinarek laserowych SP2000 i SP3000

W trakcie opracowywania wycinarek laserowych serii SP3000 i SP2000 inżynierowie firmy Trotec poza bezpieczeństwem laserowym zwrócili także szczególną uwagę na bezpieczeństwo mechaniczne. Wycinarki laserowe SP3000 i SP2000 spełniają wymogi wszystkich odpowiednich norm i gwarantują bezpieczną obsługę.

Laser klasy 2 do produkcji 24/7

Systemy serii SP są certyfikowane jako lasery klasy 2. Ścieżka wiązki laserowej jest całkowicie zabudowana i wychodzi przez głowicę roboczą wyposażoną w aktywną tarczę deflektora lasera. W związku z tym nie są potrzebne żadne zabezpieczenia strukturalne ze ścianami chroniącymi przed laserem ani specjalne szkolenia dla personelu w zakresie bezpieczeństwa używania laserów.

Swobodny dostęp podczas cięcia

W firmie Trotec maksymalne bezpieczeństwo operatora traktujemy priorytetowo. Strefa ochrony jest wyznaczona przez system przemieszczającej się kurtyny świetlnej i zderzaki zabezpieczające zamontowane na ruchomych osiach x. Po wkroczeniu operatora do tej strefy ochrony maszyna zostaje natychmiast zatrzymana. Umożliwia to swobodny dostęp do obszaru roboczego, kiedy maszyna wykonuje cięcie. Zapewnia to bezpieczeństwo personelowi przy dostępie do całego obszaru roboczego w dowolnym momencie. Szczególnie warte podkreślenia: w przypadku naruszenia strefy ochrony, skutkującego przerwaniem obróbki, funkcja wznowienia umożliwia późniejszą płynną kontynuację obróbki.

System bezpieczeństwa wycinarki laserowej SP4000

Wycinarka laserowa SP4000 jest dostępna w różnych klasach bezpieczeństwa lasera:

Wersja do produkcji oznakowań z miękkich materiałów klasy 2

Ta wersja urządzenia posiada osłonę przed promieniem lasera oraz aktywne podczas cięcia laserowego strefy bezpieczeństwa i jest urządzeniem laserowym klasy 2. Oprócz bezpieczeństwa operatora zapewnia to prostą integrację na stanowisku roboczym, niewielkie wymiary urządzenia oraz wyśmienity dostęp przy rozładunku, konserwacji i precyzyjnej regulacji. Urządzenie wyśmienicie się sprawdza przy produkcji elementów oznakowań z miękkich materiałów o grubości poniżej 1 mm.

Indywidualna kabina bezpieczeństwa

Firma Trotec oferuje także indywidualnie opracowane pod kątem zastosowania kabiny bezpieczeństwa. We współpracy z klientem określane są szczegóły dotyczące funkcjonalności i procesu technologicznego, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo pracy.


Zgodność z normami

Do tego produktu mają także zastosowanie inne dyrektywy i przepisy:

  • Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
  • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE

Zastosowane normy zharmonizowane:

  • EN ISO 12100 - Bezpieczeństwo maszyn
  • EN 60335-1/2007 - Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego
  • EN 55014-1/2006, EN 55014-2/1997 - Kompatybilność elektromagnetyczna
  • EN 60204-1 - Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn
  • EN 60825-1/2007, EN 60825-4/2006 i EN 60825-14/2006 - Bezpieczeństwo urządzeń laserowych
  • EN 55022/2008, EN 55024/2003 - Kompatybilność elektromagnetyczna

Deklaracje zgodności CE są dostępne na życzenie.

Seria SP
Uniwersalne rozwiązanie do cięcia materiałów wielkoformatowych.

Poznaj wielkoformatową maszynę do cięcia laserowego

Masz pytania dotyczące funkcji i opcji?
Chętnie pomożemy.

Poproś o więcej
informacji.

Dumny uczestnik troGROUP Logo