Tandem Assist

Ciągłe cięcie laserowe przy użyciu Tandem Assist

Tandem Assist zapewnia efektywne i bezbłędne wsparcie operatorowi w jego przepływie pracy. Dzięki tej funkcji oprogramowania laserowego JobControl obszar roboczy może być wirtualnie rozszczepiony na dwie strefy. Kiedy wycinarka laserowa wykonuje obróbkę materiału w strefie A, wykończone części mogą być usuwane w strefie B, a w obszarze roboczym może być dokonany ponowny załadunek. Minimalizuje to czasy przestoju i znacznie zwiększa produktywność.

Efektywny przepływ pracy

Operator aktywuje funkcję Tandem Assist kilkoma kliknięciami w oprogramowaniu laserowym JobControl. Po zdefiniowaniu stref A i B umieszcza zadania na wirtualnym obszarze roboczym.

Komenda Start jest wówczas wydawane bezpośrednio w wycinarce laserowej. Następuje to przez naciśnięcie przycisku Ready (gotowe). Teraz arkusz materiału jest obrabiany w strefie A. Strefa B jest obrabiana przez wycinarkę laserową dopiero po jej zwolnieniu przez naciśnięcie przycisku Ready w Strefie B.

Naprzemienne zwalnianie aktualnie obrabianej strefy zwalnia operatora i zapewnia bezbłędne działanie. Po zakończeniu obróbki danej strefy funkcja Tandem Assist uniemożliwia jej ponowne obrabianie. Zapewnia to ciągłe „wahadłowe” przechodzenie między strefami.

Seria SP
Kompleksowe rozwiązanie do cięcia materiałów wielkoformatowych.

Poznaj wycinarki laserowe

Masz pytania dotyczące funkcji i opcji?
Chętnie pomożemy.

Poproś o więcej
informacji.

Dumny uczestnik troGROUP Logo