--------------------------

Instrukcja instalacji Ruby® na U300

W tej instrukcji instalacji przeprowadzimy Cię przez proces instalacji Ruby® na Twoim U300. Aby zainstalować Ruby® na urządzeniu U300, należy wykonać poniższe czynności.
Na końcu tej instrukcji instalacji można również znaleźć krótkie informacje na temat przełączania między oprogramowaniem UMark i Ruby®.

1. Instalacja oprogramowania UMark

Jeśli laser U300 jest używany po raz pierwszy, należy zainstalować oprogramowanie UMark dostarczone wraz z laserem U300. Pomiń ten krok, jeśli używasz już lasera U300 z oprogramowaniem UMark.

Aby zainstalować oprogramowanie UMark, należy uruchomić program instalacyjny i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2. Zainstaluj Ruby®

Po zainstalowaniu UMark, w kolejnym kroku można zainstalować Ruby®. Pobierz pakiet Ruby® ze strony nasza strona z oprogramowaniem laserowym Ruby®.

Uruchom instalator Ruby® i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Na pulpicie zostanie utworzony skrót do aplikacji Ruby®, aby zapewnić do niej łatwy dostęp.

3. Adresowanie komunikatów zabezpieczeń

Komunikat SmartScreen programu Windows Defender:

Jeśli napotkasz komunikat Windows Defender SmartScreen, pobierz komunikat zaufania zgodnie z instrukcjami na stronie strona pomocy Ruby®.

Komunikat bezpieczeństwa przeglądarki:

Może również pojawić się komunikat o zabezpieczeniach przeglądarki, który można rozwiązać, instalując certyfikat.

Pobieranie certyfikatu

Pobierz najnowszy certyfikat z linku Certyfikat w Ruby®. Dlatego po prostu zmień widoczny adres URL Ruby® z

Adres URL zdalnego dostępu: https:// . . . . :2402/app/manage

na

Adres URL certyfikatu: http:// . . . . :5000/certificate

Instalacja certyfikatu

Aby zainstalować certyfikat, zapoznaj się z poniższymi linkami:

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie strona pomocy Ruby

4. Importowanie konfiguracji lasera do aplikacji Ruby®

Jeśli Ruby® jest zainstalowany na komputerze, na którym wcześniej działał UMark, konfiguracja zostanie zaimportowana automatycznie.

Jeśli konfiguracja nie zostanie zaimportowana automatycznie, można ją zainicjować ręcznie:

Przejdź do sekcji ukrytych ikon na komputerze i najedź kursorem na ikonę Ruby®, aby upewnić się, że jest ona połączona.

W przypadku braku połączenia ikona będzie wyszarzona.

Kliknij dwukrotnie ikonę Ruby® na pulpicie, aby skonfigurować połączenie.

Przed zaimportowaniem konfiguracji należy najpierw przełączyć tryb lasera na UMark.

Kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy, aby zaimportować konfigurację z UMark do Ruby®.

Po zakończeniu konfiguracji Laser Modus musi zostać przełączony z powrotem na Ruby®.

5. Gotowy do użycia Ruby®

Ruby® jest teraz skonfigurowany i gotowy do użycia z urządzeniem laserowym.

Jeśli U300 jest podłączony do Ruby®, można to zobaczyć na ekranie zarządzania:

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub potrzebujesz dalszej pomocy, zapoznaj się z udostępnionymi zasobami lub skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, aby uzyskać pomoc.

Przełączanie między Ruby® i UMark

Istnieje możliwość elastycznego przełączania między oprogramowaniem Ruby® i UMark.

W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Ruby® w sekcji ukrytych ikon, aby przełączyć tryb lasera między Ruby® a UMark.

Pobierz nasz przewodnik

Uzyskaj osobiste wsparcie od naszych ekspertów Ruby®.

Skontaktuj się z pomocą techniczną
Dumny uczestnik troGROUP Logo