--------------------------

Instalacja sterownika Vision Print & Cut

Poniżej opisane się kroki w celu instalacji sterownika kamery Print & Cut.

Pamiętaj:
Do instalacji sterownika potrzebne są uprawnienia lokalnego administratora komputera.
Ta procedura nie jest wymagana w systemie Run on Ruby.

Jak zidentyfikować kamerę?

Spójrz na tył kamery Print & Cut firmy Trotec.
Jeśli znajduje się tam naklejka z kodem kreskowym, postępuj zgodnie z instrukcjami dla kamery Allied Vision.

Jeśli na kamerze nie ma naklejki, postępuj zgodnie z instrukcjami dla kamery IDS.

Instrukcja instalacji kamery IDS

  1. Pobierz sterownik kamery tutaj. W przypadku wyświetlenia w przeglądarce internetowej komunikatu „zaufaj”, skorzystaj z tego hiperłącza, aby uzyskać pomoc.
  2. Przed uruchomieniem instalacji należy odłączyć kamerę od osi X.
  3. Uruchom plik (wymagane są uprawnienia administratora) i wybierz „2”, aby zainstalować sterownik USB.
  4. Po prawidłowym zainstalowaniu sterownika naciśnij „ENTER”, aby zamknąć okno.

Instalacja została zakończona, teraz kamera współpracuje z oprogramowaniem Ruby.

Kamera Allied Vision

  1. Pobierz sterowniki tutaj. W przypadku wyświetlenia w przeglądarce internetowej komunikatu „zaufaj”, skorzystaj z tego hiperłącza, aby uzyskać pomoc.
  2. Uruchom plik (wymagane są uprawnienia administratora), a instalacja sterownika rozpocznie się automatycznie.
  3. Po zakończeniu instalacji sterownika pojawi się okno eksploratora. Uruchom program „AlliedVisionInstaller”.
  4. Jeśli pojawi się to okno, kliknij „Zainstaluj”.
  5. Rejestr sterownika uruchomi się automatycznie. Upewnij się, że sterownik został dodany!
  6. Aby kontynuować, naciśnij dowolny przycisk i wyjdź z następnego okna za pomocą przycisku Enter.

Instalacja została zakończona, teraz kamera współpracuje z oprogramowaniem Ruby.

Uzyskaj osobiste wsparcie od naszych ekspertów Ruby®.

Skontaktuj się z pomocą techniczną
Dumny uczestnik troGROUP Logo