ogniskowanie na filiżankę

Grawerowanie 360° z przystawką obrotową do grawerowania

Jakie zastosowanie ma przystawka obrotowa do grawerowania?

Dzięki przystawce obrotowej firmy Trotec można używać urządzenia Speedy do grawerowania laserowego szklanek, filiżanek, wazonów i butelek o różnej wielkości i średnicy.
Po wprowadzeniu przystawki obrotowej do grawerowania ruch osi w kierunku Y jest zastępowany przez ruch obrotowy. Dzięki specjalnej przystawce z rolkami można obrabiać nawet duże przedmioty z dużym lub małym otworem, które nie pasują do stożków ze standardowej konfiguracji.


Dowiedz się, jak korzystać z obrotowej przystawki do grawerowania cylindrycznych obiektów

Krok po kroku

Wprowadzanie przystawki obrotowej do grawerowania do urządzenia do grawerowania laserowego


Przygotowanie grafiki

Kolejnym krokiem jest przygotowanie grafiki w preferowanym przez siebie programie graficznym. Wydrukować gotową grafikę. W oknie dialogowym wydruku w zakładce „Layout” (Układ strony) wybrać ustawienie „Center-Right” (Wyrównaj do prawej). Spowoduje to automatyczne obrócenie grafiki o 90 ° w programie. Jednak ta zmiana będzie widoczna tylko w JobControl®.

Następnie przejść do okna drukowania w JobControl®. Zaznaczyć opcję „Rotary Attachment” (Przystawka obrotowa), a następnie wprowadzić wysokość swojej grafiki i średnicę elementu obrabianego po prawej stronie. Zmierzyć średnicę elementu obrabianego w punkcie, w którym chce się wykonać grawerunek. Oprogramowanie JobControl® samo obliczy obwód przedmiotu i automatycznie dostosowuje rozmiar zadania. Używając tych ustawień, oprogramowanie oblicza także kąt obrotu w trakcie grawerowania. Dzięki temu wysokość płyty w JobControl® jest dostosowana do obwodu elementu obrabianego.

Następnie wybrać żądany parametr i przesłać zadanie.

Wskazówka:

Opcja „Minimize to Job Size” (Minimalizuj do rozmiaru zadania) ułatwia pozycjonowanie zadania w ustawieniach programu JobControl®.


Pozycjonowanie elementu obrabianego

Teraz zacisnąć element obrabiany w przystawce obrotowej do grawerowania i zamocować go sprężynami. Upewnić się, że element obrabiany nie jest zaciśnięty zbyt mocno ani zbyt luźno, aby umożliwić także szybką wymianę elementów obrabianych, które mają być grawerowane.

Jeśli element obrabiany nie jest cylindryczny, ale stożkowy, tak jak kieliszki do wina, w urządzeniu Speedy 300, 360 i 400 można ustawić obszar grawerowania równolegle do stołu roboczego za pomocą dźwigni umieszczonej po lewej stronie. Ponadto stożki można regulować na wysokość po obu stronach, aby umożliwić pracę z elementami obrabianymi o różnej średnicy.

Jeśli chce się grawerować szklanki lub filiżanki z uchwytami, należy je tak umieścić, aby uchwyt nie został obrócony do obszaru grawerowania. Najpierw przestawić oś Y (ruch obrotowy) do najwyższego położenia. Zacisnąć element obrabiany w taki sposób, aby uchwyt znajdował się nieco powyżej wiązki laserowej. Ponieważ element obrabiany obraca się wstecz w trakcie obróbki laserowej, nie ma ryzyka kolizji z głowicą lasera.

Ze względów bezpieczeństwa odłączyć dyszę, aby uniknąć kolizji z przystawką obrotową do grawerowania. Następnie ustawić ogniskowanie na obszarze grawerowania elementu obrabianego.

Wskazówka:

Jeśli chce się grawerować przedmioty stożkowe, obszar grawerowania musi być ustawiony równolegle do osi X, aby zapewnić stałe położenie ogniskowania. W modelach Speedy 300, Speedy 360, Speedy 400 i SP 500 przystawka obrotowa do grawerowania może być odchylana w tym celu.


Grawerowanie laserowe

Teraz wyznaczyć miejsce na płycie dla zadania z kolejki. Po wysłaniu zadania z opcją „Cylindrical Engraving” (Grawerowanie cylindryczne) odpowiednio zmienia się tło płyty w programie JobControl® i jest wyświetlana przystawka obrotowa.

Podłączyć program JobControl® do lasera. Użyć krzyża celowniczego, aby wyznaczyć lokalizację dla zadania na swoim elemencie obrabianym.

Teraz można już rozpocząć wykonywanie zadania i tworzyć spersonalizowane grawerowane laserowo przedmioty w urządzeniu do grawerowania laserowego firmy Trotec.


Jaki jest największy rozmiar elementu obrabianego, który może być grawerowany przy użyciu przystawki obrotowej do grawerowania?

Poszczególne urządzenia umożliwiają grawerowanie elementów o różnych rozmiarów. Zestawienie można znaleźć tutaj.


Informacje dodatkowe

Nasz zespół serwisowy jest oczywiście do dyspozycji w zakresie pytań i problemów technicznych.

powrót do przeglądu