--------------------------

Yazılım - Lisans Sözleşmesi (Ruby®)

Trotec Laser GmbH ve bağlı ortaklıkları (bundan böyle burada “Trotec”, “biz”, “Lisans Veren”), aşağıda belirlenen hüküm ve koşullarda Trotec lazer sisteminizin kullanımına olanak sağlamak amacıyla size “Ruby” yazılımını (bundan böyle burada “Yazılım”) sağlamaktadır. Lütfen işbu yazılım lisans sözleşmesini (bundan böyle burada “Lisans Sözleşmesi”) dikkatli bir şekilde okuyup burada yer alan talimatları izleyiniz.

1. Lisans ve lisans süresi

1.1. İşbu Lisans Sözleşmesinin hükümleri tahtında amacına uygun olarak Trotec lazer sistemleri için Yazılımı kullanmanız için size münhasır olmayan, devredilemez bir hak tanınmaktadır. Lazer sisteminizin tipine bağlı olarak Yazılım, sağladığımız bağlantı üzerinden ana sayfamızdan indirilebilmektedir ya da halihazırda satın aldığınız lazer sisteminde yüklüdür. Lisans size ait olan lazer sistemi ile ilişkilidir.  (Satın alma noktasında bir lazer sistemine ait “gömülü” yazılımlar dışında) Yazılımı üçüncü taraflara dağıtamaz veya Yazılımın kopyalarını alamazsınız.

1.2. Yazılım veya içerikleri üzerinde fikri mülkiyet hakları elde etmemektesiniz. İşbu Lisans Sözleşmesinde açıkça başka şekilde öngörülen haller dışında Yazılımın haklarının tamamı bize (© Trotec Laser GmbH’a) aittir.

2. Bakım, ürün garantisi ve garanti sorumluluğu

2.1. Lazer makinesi ile gelen veya İnternet sitemizden indirilen kullanıcı kılavuzunda yer alan kullanım talimatlarını ve güvenlik bilgilerini okuyup anladığınızı teyit etmekte ve bu talimatlara dikkatli ve eksiksiz bir şekilde uyacağınızı taahhüt etmektesiniz.

2.2. Yazılımla bağlantılı ayıpları, öğrendikten hemen sonra ve ayıbın izlenebileceği ve ayrıca ayıbın doğrulanabileceği ve kullanım hatalarının saf dışı bırakılabileceği şekilde yazılı olarak bize bildirmelisiniz.

2.3. Yazılımın geçerli kurulum gerekliliklerine uygun olarak ve geçerli kullanım koşulları kapsamında kullanılması şartıyla, Yazılımın sözleşmenin imzalandığı zamanda geçerli olan şartnamelere uygun olduğunu garanti ediyoruz. Bu ürün garantisine şunlar dahildir:

  • Hata tanıma
  • Hatanın / arızanın düzeltilmesi

Başka şekilde mutabık kalınmadığı sürece, ürün garanti süresi Yazılımın kabulünden itibaren altı aydır.

2.4. Eğer i) Yazılım ücretsiz olarak tarafınıza sağlandıysa veya ii) hata değiştirilmemiş olan bir parçada meydana gelmiş olsa dahi siz veya üçüncü taraflar öncesinde yazılı iznimiz olmaksızın
değişiklikler yapmışsa, ürün garantisi geçerli değildir. Eğer bir hata tanıma yapılırken bir ürün garantisi durumunun var olmadığı veya hatanın sebebinin teslim edilen Yazılımda olmadığı belirlenirse, yapılan masrafların tamamını karşılarsınız.

2.5. Ayrıca, Yazılım işlevlerinin gerekliliklerinizi karşılayacağını veya seçtiğiniz programların birlikte çalışacağını veya bu programların kesintisiz veya hatasız çalışacağını veya Yazılım hatalarının tamamının düzeltilebileceğini garanti etmemekteyiz.

2.6. Eğer ürün garantisi geçerliyken Yazılım işlevsel olarak aksayan bir şekilde şartnamelere uymaz ve aralıksız çabalara rağmen makul bir süre içinde şartnamelere uyumunu sağlayamazsak, sözleşmenin taraflarının her birinin alınan hizmetler için geri ödeme alarak derhal geçerli olmak üzere işbu Lisans Sözleşmesini feshetme hakkı vardır.

2.7. Çok geç bildirilen ayıplar ve kullanıcının sebep olduğu, örneğin kullanım talimatlarına uyulmamasından veya Yazılımda değişiklik yapılmasından kaynaklanan ayıplar için gerek ürün garantisi gerekse de imzalanan diğer garanti sözleşmeleri hükümsüz olur.

2.8. Ayrıca, işbu 2. madde ile çelişkide olmamaları şartıyla, Genel Hüküm ve Koşullarımızda yer alan ürün garantisi koşulları ( www.troteclaser.com <http://www.troteclaser.com> ) geçerlidir.

3. Sorumluluk ve sorumluluğun sınırlandırılması

3.1. Azami özen gösterilmesine rağmen tekniğin bilinen durumuna göre tamamen hatasız bilgisayar programı üretmenin mümkün olmadığını belirtmek isteriz.

3.2. Söz konusu Yazılım, yalnızca uygun olan Trotec ürünleriyle kullanılabilir. Diğer taraftan, Trotec ürünleri yalnızca Trotec’in sağladığı yazılım paketleri ve arayüzleri üzerinden çalıştırılabilir. Yazılımı değiştirmeniz, deşifre etmeniz veya geri derlemeniz yasaktır. Bu gibi durumlarda Trotec, sorumluluğun tamamından ve tazminat taleplerinden kurtulmakta olup aleyhinizde yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

3.3. Yazılımımızın kullanımı aracılığıyla meydana gelen veri kayıpları için sorumluluk bulunmamaktadır.

3.4. Ürün garantisi kapsamında Lisans Verene karşı herhangi bir hak talebi olması durumunda, kullanıcıdan kaynaklanan ihmal katkısı uygun şekilde, özellikle de yetersiz hata bildirimi ve/veya yetersiz veri yedeklemesi durumunda dikkate alınır. Özellikle kullanıcı (uygun, işin tekniğine göre yedekleme tedbirleriyle) dış etkilere karşı, özellikle de bilgisayar virüslerine ve belirli verileri veya veri stokunun tamamını tehlikeye atabilecek diğer olaylara karşı önlemler almamışsa, yetersiz veri yedeklemesi yapılmış sayılacaktır.

3.5. Trotec münhasıran kasıtlı ve ağır kusurdan sorumlu olup hiçbir durumda ekonomik başarıdan, kâr kaybından, bir ayıptan kaynaklanan zarardan veya üçüncü taraf hak taleplerinden sorumlu değildir. Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, mevzuatın öngördüğü sorumluluk için, özellikle Avusturya Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki sorumlulukla ve can, beden veya sağlığa halel getiren kusurlar için olan sorumlulukla ilgili olarak geçerli değildir.

4. Kurulum, değişiklikler ve güncellemeler

4.1. Trotec, BT sistemlerinize Yazılımı yüklemekle veya Yazılımın kaynak kodunu size sağlamakla yükümlü değildir. Yazılımı işletmeye almanızı sağlamanıza yönelik hazırlık ve kurulum işinin tamamı münhasıran sizin sorumluluğunuzda olup sizin tarafınızdan yapılmalıdır.

4.2. Trotec, Yazılım için düzenli olarak güncellemeler yapma ve bunları size sağlama hakkını saklı tutar.

4.3. Ayrıca başka özellikler satın alabilirsiniz. Trotec iletişim kişiniz bu konuda size tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacaktır.

5. Gizlilik politikası

 5.1 Yazılımınızın tanımlanması ve doğrulanması için bize verdiğiniz eposta adresini işlemekteyiz, bu durum yalnızca kişisel veri halinde (örneğin Peter.Mustermann@firma.com) verilerin koruması ile ilgilidir. Ayrıca dünya çapındaki yazılım dağıtımımızın kimlik bilgilerinin gizli olarak değerlendirilmesi amacıyla giriş yaptığınız andaki IP adresinize göre ülke veya bağlı bölge hakkındaki bilgileri işlemekteyiz.

5.2 Yazılımın sorunsuz şekilde çalışması için Microsoft Custom Telemetry’yi kullanmaktayız (ayrıntılı bilgilere şu adresten ulaşabilirsiniz: <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-insights/app-insights-data-retention-privacy> ).

5.3 Veri silme süreleri, iptal hakkınız ve yasal yollar dahil olmak üzere verilerin korunması hakkında ek bilgi için lütfen www.troteclaser.com/en/privacy adresini ziyaret ediniz. Verilerin korunması ile ilgili sorularınız için lütfen data-protection@trogroup.com adresinden bize ulaşın.

5.4 İşbu Lisans Sözleşmesini kabul ederek işbu maddede bahsedilen amaçlar için kişisel verilerinizin kullanılmasına açık bir şekilde izin vermektesiniz.

6. Genel

6.1. İşbu Lisans Sözleşmesinin Avusturya Ticaret Yasasında (UGB) tanımlanan girişimciler arasında imzalandığını doğrulamaktasınız.

6.2. Eğer herhangi bir üçüncü taraf size Yazılımın herhangi bir patent, telif hakkı veya ticari sırrı ihlal ettiği iddiasında bulunursa, derhal ve en geç 30 gün içerisinde bize bildirmekle yükümlüsünüz. Masrafı bize ait olmak üzere böyle bir iddiaya dayalı hak taleplerine, davalarına veya işlemlerine karşı savunma yapma hakkına sahibiz.

6.3. Eğer işbu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir hükmü yasal olarak geçersiz ise veya geçersiz hale gelirse, işbu Lisans Sözleşmesinin geriye kalan hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmez. Aksine, taraflar anlamına ve amacına mümkün olduğunca yakın olan geçerli bir hükümle geçersiz hükmü geçmişe dönük olarak değiştirir. Aynı hüküm, karşılıklı olarak kasıtlı olmadığı kabul edilen boşluklar olması durumunda da geçerlidir.

6.4. İşbu Lisans Sözleşmesinde yapılacak tadiller ve eklemeler veya işbu Sözleşmeden yapılacak feragatler yazılı yapılmalıdır.

6.5. 5. maddede belirtilen kişisel verilere ek olarak aşağıdaki teknik verileri toplamış bulunmaktayız:

6.5.1. İş tipleri

6.5.2. Yapılandırılan seçenekler

6.5.3. İşlenen işlere ilişkin istatistikler (örneğin vektör ve renklerin adedi; mm olarak iş büyüklüğü)

6.5.4. Kuyruktaki işlere ilişkin istatistikler (örneğin; kB olarak büyüklük, iş adedi)

6.5.5. Program ekranı

6.5.6. Yazılım çalışma süresi

6.5.7. Kullanılan seçenekler (vision vb.)

6.5.8. Kişisel Bilgisayarın genel performans verileri

6.5.9. Lazer bilgileri

6.5.10. Devreye alma ayı

6.6. Genel Hüküm ve Koşullarımız ("GTC", <https://www.troteclaser.com> adresinden ulaşılabilir) işbu Lisans Sözleşmesine ek ve bütünleyici olarak geçerlidir. İşbu Lisans Sözleşmesi ile GTC arasında çelişki olması halinde, işbu Lisans Sözleşmesinin hükümleri geçerlidir. 2.8. Bölüm bu hükümden etkilenmez.

Downloads

İhbar Sistemi’nin troGROUP Logo