Temperatursensor

Request a demo

För maximal säkerhet

Vissa material (t.ex. akryl) är mycket flambara, särskilt vid skärning. Det är därför Trotec har konstruerat temperatursensorn. Om temperaturen inuti graveringsfacket överskrider ett kritiskt värde, kommer lasern att signalera detta till operatören med ett varningsljud. Operatören kan sedan vidta åtgärder omedelbart. Detta garanterar maximal säkerhet för dig vid laserskärning.