Rastergravering vs. vektorgravering - vad är skillnaden?

raster-engraving-vector-engraving

Vad betyder begreppen “rastergravering” och “vektorgravering”?

Raster och vektor är olika grafiska filtyper som kräver olika typer av laserbehandlingar. Huvudskillnaden mellan vektor och rastergrafik är att rastergrafiken är sammansatt av pixlar, medan vektorgrafik består av vägar eller linjer. De viktigaste skillnaderna mellan lägena som krävs för att laserbehandla varje typ involverar axelrörelse och de parametrar som används.

raster-engraving-vector-engraving

Rastergravering

Rastergravering är standardprocessen för gravering. Denna process är samma typ av behandling som används av bläckstråleskrivare, där en fil skrivs ut rad för rad.Hur fungerar detta med laser?

Hur fungerar det med laser?

En rasterfil är en bitmapp, vilket innebär att den består av pixlar. Bilden graveras av lasermaskinen rad efter rad, punkt för punkt, som liknar det sätt på vilket en bläckstråleskrivare applicerar bläck, men i stället för att bläck appliceras tas materialet bort pixel för pixel av lasern. Detta är en "dubbelriktad" process där gravering sker på alternerande sätt i båda riktningarna.

Under rastergraveringsprocessen med "rad efter rad"-gravering är hastigheten på de två axlarna väldigt olika. Hastigheten är hög på x axeln, (axeln på vilken laserhuvudet är fastsatt) och lägre jämfört med y axeln.
Vid rastergravering är det viktigt att PPI-parametern (PPI = pulserar per tum) väljs i Trotec JobControl® laserprogramvara, eftersom den styr tätheten på laserpunkterna. Läs mer om parameterdefinition.

raster-engraving-vector-engraving

Vektorgravering / Vektorskärning

Vektorgravering refereras ofta till som “”scoring”.” Filen som ska skrivas ut är en grafisk fil bestående av vektorer (linjer och kurvor i en geometri), markerade som hårlinjer i grafiken. När filen importeras från grafikprogrammet till JobControl®laserprogramvara, identifieras konturen som vektorgravering. Vektor för vektor spåras av lasern och graveras därefter.
Vid vektorgravering rör axlarna sig samtidigt, och långsammare än vid rastergravering.

Processen i sig är densamma som vid laserskärning; skillnaden är den valda effektinställningen. Om en låg effektinställning väljs är linjen “”scored”” avsedd för gravering; högre effekt ger en vektorskärning.

Se här för mer information om snabb bestämning av optimala laserparametrar.

När ska man använda rastergravering, och när vektorgravering?

För applikationer på stora ytor som fyllda bokstäver, bilder, stämplar eller trägraveringar, är rastergravering den lämpliga metoden.
Om endast tunna linjer ska graveras, är dock vektorgravering mer fördelaktig och kan också vara snabbare. Vid skärningsprocessen används endast denna metod.

Få personlig support från våra laserexperter.

Teknisk support
Stolt medlem av troGROUP Logo