--------------------------

Lasermärkning av metall: Glödgning

Glödgning ger ingen påtaglig prägel på rostfritt stål och andra metaller.

annealing marking metal

Märkningsprocess

Under glödgningsprocessen tas inget material bort, vilket innebär att det inte finns någon ablation. Men en färgförändring sker genom uppvärmning av metallen. Rostfritt stål, till exempel, ändrar färg när det når temperaturer mellan 200 och 300°C.


Olika temperaturer - olika färger

Olika färger kan uppnås med olika temperaturer, men målet är vanligtvis "perfekt svart". Perfekt svarta markeringar är möjliga på rostfritt stål och titan, men inte på andra metaller. Glödgning är också möjligt på alla legeringar som innehåller järn.


metal marking engraving polishing

Färgförändring genom uppvärmning

För att glödga metall är det viktigt att bara värma den istället för att förånga den. Detta kan uppnås genom att minska energitätheten hos lasertrycket på stålet. Det bästa sättet att göra det är att gå ur fokus för att öka laserpunktstorleken, eftersom samma energi på en mycket större yta kommer att minska energitätheten. Uppvärmning av metall tar tid, därför bör långsamma märkningshastigheter användas.


surgical instruments laser marking

Glödgningsmöjligheter

Med hjälp av den konventionella metoden för glödgning används lasern utan fokus (för att få en stor laseryta för uppvärmning av materialet) och märkhastigheten är inställd på mycket låg, eftersom uppvärmning tar tid.

Med denna process kan användaren skapa djupsvarta (delvis även färgade) och homogena märkningar på rostfritt stål. Men på grund av den stora laserytan och den långsamma märkhastigheten finns det också några negativa effekter:

  • Suddighet vid små märkningar
  • Långa märkningstider jämfört med alternativa metallmärkningsmetoder, såsom gravering eller polering
  • Korrosionskänslighet, eftersom den intensiva uppvärmningen av materialet kan göra att märkningen kan korrodera

metal scissors laser marking

Glödgning i fokus

Med lasermärkningslösningarna i Trotec´s SpeedMarker-serie kan användaren undvika dessa negativa effekter vid användning av glödgningsprocessen för märkning.

Genom användandet av den senaste fiberlasergenerationen och den nya SpeedMark 3,6-lasermärkningsprogramvaran kan användaren skapa lasermarkeringar med glödgning i fokus, vilket leder till upp till tio gånger snabbare märkningshastigheter!

Med denna konfiguration har användaren nya möjligheter att uppfylla kraven för lasermarkering med glödgning:

  • Mindre eller ingen korrosionskänslighet (eftersom värmen är mycket lägre)
  • Mycket snabbare märkningstider (beroende på parameter och linser)
  • Extremt tydliga märkningar är möjligt (märkning i fokus)

laser marking trotec contact

Vi finns här för dig

Använder du glödgning för lasermärkning eller planerar du att göra det i framtiden? Då är du välkommen att kontakta oss! Våra experter är här för dig och hjälper dig att hitta den perfekta märkningsparametern för dina specifika krav.

Kontakta oss

Få personlig support från våra laserexperter.

Teknisk support
Stolt medlem av troGROUP Logo