Bestämning av laserparametrar med gråtonmatris

Hur uppnår man ljus och mörk gravyr med hjälp av laserparametrar?

Vid laserbehandling kan olika färgintensiteter skapas på materialet med hjälp av olika parameterinställningar. Läs här hur du snabbt och enkelt kan bestämma önskad färgintensitet med hjälp av gråtonmatrisen.

Bestämning av parametrar med gråtonmatrisen

Testmatrisen består av 100 olika nyanser av grått. Med hjälp av Relief-funktionen i Ruby® eller JobControl® skrivardrivrutinen kan de lämpliga parametrarna enkelt bestämmas.
Laserutgångseffekten justeras även efter svart ton. När en 100 % svart låda graveras kan 100 % av den inställda uteffekten användas. Om en 50 % svart låda graveras, så graveras den med 50 % av den inställda uteffekten. Laseruteffekten är linjär till de svarta tonerna, därför kan den önskade färgtonen väljas med hjälp av provmatrisgraveringen och motsvarande värden kan direkt överföras till parameterdatabasen.
Maskinens hastighet är alltid konstant.

Ladda ner: Bild för definierande parametrar

Download:  Bild för definierande parametrar

Skapa gråtonmatrisen

Ruby® : Lägg till den gråskaliga matrisfilen i förberedelseskärmen. Välj eller skapa ett material med relieffunktion. JobControl® : Klistra in bilden i ditt grafikprogram. I skrivarinställningarna i JobControl® skrivardrivrutin, sätt processtyp till Relief. Välj upplösningen efter det material du vill testa. Om det är trä, välj exempelvis mellan 333 DPI och 500 DPI.

TIPS: För att uppnå ännu mörkare graveringsresultat, ställ in Z-offset i plusområdet och upprepa testprocessen.

Välj laserparametrar

Välj önskad färgton från de 100 olika parametrarna i den graverade matrisen och spara den i din materialdatabas.
Den valda parametern för P i detta exempel är 80+7 t.ex.. 87 % av det förinställda P-värdet (uteffekt).

Gråtonmatris på trä

Testmatrisen på trä visar olika färgintensiteter från vit till brun till mörkbrun. Således kan olika färgintensiteter snabbt och enkelt bestämmas.

TIPS: För att uppnå ännu mörkare graveringsresultat, ställ in Z-offset i plusområdet och upprepa testprocessen.


Mer information

Behöver du mer hjälp? Kontakta Trotecs service-hotline där toppkvalificerade och motiverade laserexperter hjälper dig med eventuella frågor eller problem. Tillbaka till Översikt

Få personlig support från våra laserexperter.

Kontakta oss

Stolt medlem av troGROUP Logo