Vanliga frågor om Trotec Ruby

Allt du behöver veta om vårt laserprogram Ruby

Ruby – den nya programplattformen

Vilka maskiner stöds?

Har Ruby nätverkskapacitet?

Betyder webbaserad att Ruby körs via internet?

Kommer Ruby även att köras i molnet?

Kommer det att vara möjligt att koppla en webbshop till Ruby?

Hur man arbetar med Ruby

Säkerhetsvarning vid distansanvändning

Hur ändrar man standardmaterial under förberedelsefasen?

Hur skapar man materialeffekter?

Vilka filformat stöds?

Automatisk filimport

Inloggning ej möjlig – inloggningsknappen förblir grå

Inloggning ej möjlig – åtkomst nekad

Jag kan inte se alla användargränssnittselement

Lasern behandlar inte alla objekt

Ruby och JobControl®

Kommer Ruby leda till att JobControl® avvecklas, och hur snart kommer det i så fall att ske?

Vissa funktioner från JobControl® finns ännu inte i Ruby, som t.ex. rundgravyr, vision och ETC (Estimated Job Time Calculation). När kommer dessa funktioner att finnas tillgängliga i Ruby?

Individuella behov kräver individuell support!
Vi ger dig kostnadsfri rådgivning.

Anmäl intresse för ett 30-minuterssamtal nu.

Stolt medlem av troGROUP Logo