--------------------------

Hur mycket ström förbrukar en lasermaskin?

Strömförbrukningen hos en lasermaskin.

Laserns strömförbrukning är en vanlig fråga innan man köper en laser. Många kunder kan inte uppskatta hur mycket laseranvändningen kommer att påverka elräkningen. I praktiken är emellertid strömbehovet hos en laser ofta mindre än det för en fläktvärmare eller ett luftkonditioneringssystem.

Laserns strömförbrukning varierar kraftigt. Beroende på din lasereffekt (watt) och hur länge den används varje dag, finns det ett motsvarande fluktuationsintervall. Här visar vi dig de viktigaste påverkande faktorerna för en lasers strömförbrukning, liksom effektförbrukningen i kilowatttimmar baserat på ett visst exempel.

Påverkande faktorer för strömförbrukningen

1. Faktisk arbetstid

Detta är den tid som lasern används att utföra en graverings- eller skärningsprocess. I praktiken spenderas 20-50 % av arbetstiden på förberedelse, lastning och lossning av lasern. Under denna tid är Trotec-lasrarna i standby-läge och kräver endast minimal ström genom den energibesparande funktionen.

2. Använd laserström

Beroende på maskinen har lasern en maximal effekt, t.ex. skiljer sig en 20 watts laser avsevärt från en 100-watts laser. Dessutom används den maximala lasereffekten endast för en liten del av alla laserjobb.

3. Kringutrustning

Vid användning av ett avgassystem eller en kylenhet (krävs för vissa lasrar) påverkar detta också strömförbrukningen. Trotecs energibesparande funktion, som reglerar såväl lasern som avgassystemet för att spara ström, fungerar också här.

Ett specifikt exempel på en lasers strömförbrukning.

För att ge dig en specifik siffra för strömförbrukningen har vi utarbetat följande exempel:

  • En Speedy 400 lasermaskin med 80 watts lasereffekt
  • En genomsnittlig effektiv arbetstid på 2 timmar om dagen
  • Varav 50 % av tiden med maximal lasereffekt (80 watt) och 50 % av tiden med halv laserffekt (40 watt)

Detta resulterar i en strömförbrukning på ca 50 kWh per månad, vilket motsvarar förbrukningen hos 2 kontorsdatorer. Det är ett överraskande lågt värde för många kunder.

Individuella behov kräver individuell support!
Vi ger dig kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo