--------------------------

Can Trotecs laser användas för metallbearbetning?

Läs mer om vilka Trotecs laserprocesser som kan användas för metalliska arbetsstycken och vad man bör tänka på.

Trotec laser erbjuder olika standardlösningar för gravering eller märkning av metall som kan användas för ett brett spektrum av applikationer.

Metalliska arbetsstycken kan i princip skäras med hjälp av laser men det finns ett antal parametrar som definierar lämpligheten; såsom metalltyp, tjocklek, önskad kvalitet och skärkanternas exakthet.

Våra Trotec-lasrar för skärapplikationer är för närvarande optimerade för att arbeta med icke-metalliska material. Även om det finns vissa begränsningar när man skär i metalliska arbetsstycken, så är det möjligt att göra det. Alla applikationer bör dock definitivt provas först.

Vilka laserkällor kan användas för att skära metall?

Generellt är det möjligt att skära metall med både CO2- och fiberlaser. Metaller som stål eller järnmaterial är lättare att skära i, än lätta eller icke-järnmetaller som koppar eller aluminium.

Mer om Speedy laser

Under vilka förhållanden?

I allmänhet underlättar processgaser skärprocessen samt förbättrar skärkvaliteten vid vissa applikationer. Gaspaket (med lämpliga beslag och munstycken på arbetshuvudena) är tillgängliga för utvalda Trotec-lasrar och kan användas tillsammans med lämpliga processgaser (t.ex. kväve).

Vad är typiska skärapplikationer för Trotec-lasrar?

Tunna folier av material baserade på järnhaltiga material kan skäras med CO2-laser.
Mycket reflekterande folier av koppar eller mässing kan skäras med liknande prestanda med hjälp av fiberlaser.

Metallapplikationer

Individuella behov kräver individuell support!
Vi ger dig kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo