Vilka finansieringsalternativ finns tillgängliga?

Att köpa en lasermaskin är en smart investering. Vi erbjuder stöd för att finansiera din nya lasermaskin med olika betalningsmodeller. Läs mer om leasing och betalningsalternativ här.

Leasa en Trotec lasermaskin.

Leasing ger dig ett antal fördelar:

  • Skatteförmåner: Leasingbetalningar är helt avdragsgilla som företagsutgifter.
  • Balansräkning neutral: Leasingobjekt har ingen inverkan på din kapitalförmögenhet eller din skuldsättning.
  • Planeringssäkerhet: Leasingbetalningar och avtalets löptid fastställs vid tidpunkten för köpet.

Den stora fördelen med leasing är dock att du inte behöver något, eller behöver mycket lite, eget kapital för att köpa lasern. Du kan börja använda din laser samma dag och tjäna pengar. Lasersystemet börjar i princip betala för sig själv direkt.

Leasingavbetalningar för en Trotec-laser.

Du kan leasa en kompakt Trotec flatbäddslaser för ett mindre belopp. För bara 10 EUR per dag, eller 300 EUR per månad, kan du använda en laser för att utöka din verksamhet och erbjuda nya produkter och tjänster
Det innebär att om du bara säljer tre graverade pokaler, tre företagsnamnskyltar och tre glasgraveringar på en månad så betalar det din månatliga leasingkostnad för en maskin. Du hittar en översikt över produkter som du kan bearbeta med våra lasrar under Laser DIY-exempel (inkl. instruktioner och mallar för nedladdning).
Kontakta oss för mer information om våra betalningsmodeller. Vi kan också gärna sätta upp en individuell finansieringsplan för dig.

Avbetalning.

Förutom våra leasingmodeller har vi även anpassade lösningar för avbetalningsköp på 6, 12 eller 18 månader till rimlig ränta.

Kontakta oss för en omfattande konsultation om våra finansieringsalternativ. Vi kan också gärna sätta upp en individuell betalningsplan för dig.

Du kanske även är intresserad av:

Individuella behov kräver individuell support!
Vi ger dig kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo