--------------------------

SpeedMark softver za markiranje

Softver za Trotec Galvo lasere za markiranje

Jedan softver za sve poslove

SpeedMark laserski softver je specijalno razvijen za Trotec galvo lasere za markiranje. Naročito je pogodan za automatske procese markiranja i pokriva sve radne korake od importovanja podataka i grafike do serijalizacije kroz generisanje barkodova. Dodatno, SpeedMark korisnički interfejs može biti prilagođen pomoću makroa da bi se osigurala maksimalna adaptacija postojećim procesima.

Benefiti SpeedMark softvera za markiranje

 • Prilagodljiv korisnički interfejs
 • Automatsko, sekvencijalno generisanje bar kodova
 • Baza materijala za održavanje parametara za markiranje
 • Pronalazač parametara za nove aplikacije i materijale
 • grafičko programiranje (kombinacija grafikona i grafičkih elemenata)
 • integrisanje podataka iz ERP sistema (npr. SAP)
 • Menadžment autorizacija za različite korisnike
 • pozicioniranje pomoću kamere (SpeedMark Vision - Smart Adjust)

Pouzdana serijska proizvodnja zahvaljujući bezbednim korisničkim interfejsima

U cilju poboljšanja efikasnosti i kvalitete pojedinačnih narudžbi proizvoda do maksimuma, preporučuje se automatsko mapiranje procesa pomoću raznih opcija skriptovanja. Nakon opisivanja procesa u skriptovanju, treba uzeti u obzir samo dve stvari nakon svake naredne obrade:
 1. umetanje delova koje treba obeležiti i
 2. pritisak na dugme za pokretanje.
Prema tome, proces obeležavanja može da se reprodukuje identično prilikom promene rukovaoca, a izvori grešaka se svode na minimum. Standardni softverski interfejsi takođe pomažu u eliminaciji nepotrebnih izvora greški.

Kratki pregled najvažnijih informacija o softveru SpeedMark®:

Dizajnirajte savršen sadržaj oznake.

Šta želite da obeležite? Grafički sadržaj? Serijske brojeve? Barkodove? SpeedMark® nudi rešenje za skoro svaki zadatak.
 • Dinamični podaci: Serijski brojevi, formati datuma, vremenske oznake, automatsko kreiranje sekvencijalnih barkodova pomoću samo jednog klika miša
 • Različiti sadržaji oznaka: Potpuni tekst ili tekst u redovima, kružni tekst, jednodimenzionalni ili dvodimenzionalni kodovi, grafički sadržaj i fotografije, PDF dokumenti sa različitim slojevima
 • Uvoz podataka: Grafičke datoteke (jpg, bmp itd.), DXF datoteke i PDF datoteke koje sadrže različite slojeve.

Poboljšajte svoju produktivnost pomoću grafičkih tokova rada

Želite da Vam obeležavanje bude efikasnije? SpeedMark® Vam omogućava kreiranje toka rada
 • Povucite i pustite elemente dijagrama toka: SpeedMark® predstavlja složene programske sekvence na jednostavan način pomoću jedinstvene kombinacije dijagrama toka za izvršavanje programa i grafičkog polja za obeležavanje.
 • Funkcija kreiranja redova: Ako je potrebno lasersko obeležavanje velikog broja malih delova, SpeedMark® poseduje nosač obradaka ili šablonu, što omogućava njihovo obeležavanje u jednom prelasku.
 • Funkcija dubokog graviranja: Višestruki prelasci prilikom obrade, kao i podesiva žižna daljina garantuju duboke gravure bez ponovnog fokusiranja.

Postizanje najboljih rezultata

Svaki materijal je drukčiji i zato SpeedMark® podržava veliki broj alata za postizanje savršene oznake.
 • Baza podataka o materijalima: Potpuno jednostavno pokretanje – samo izaberite predefinisana ili vlastita podešavanja parametara iz baze podataka o materijalima. Veliki izbor parametara za različite jačine lasera i različita sočiva.
 • Funkcija čišćenja: Ova funkcija poboljšava čitkost kodova na metalnim površinama automatskim povećavanjem kontrasta.
 • SpeedMark® Vision: Ova opciona alatka za pozicioniranje pomoću sistema kamere se koristi za još preciznije i brže obeležavanje obradaka. Takođe pomaže u izbegavanju skupih defektivnih proizvoda zahvaljujući funkciji inteligentnog podešavanja SmartAdjust.

Kreirajte automatizovano rešenje koje ne može zakazati

Imate fiksni tok rada, ali želite da ga zaštitite i da olakšate posao rukovaocu? Ili imate složeniji program?
 • Napredno skriptovanje Skriptovanje na bazi programskog Visual Basic povezano sa elementima toka rada i mogućnošću adaptacije koda bez kompiliranja.
 • Korisnički ekrani: Kreirajte prilagođene korisničke ekrane na osnovu šablona koje su već povezane sa vašim programom.
 • Mogućnost povezivanja: Komunikacija sa drugim uređajima putem protokola Digital IO, RS232 ili TCP/IP.

Obeležavanje na unapred definisanim 3D oblicima

Sa novim 3D mogućnostima softvera SpeedMark 4.2, Speedmarker DS (dinamički menjač) možete koristiti kao visokokvalitetni laserski marker za 3D objekte.
Obeležavanje nagnutih ravni, kuglica, zdela, cilindara i cevi može se obaviti brzo i jednostavno. Sve ovo zahvaljujući virtuelnoj rotaciji – čak i za više objekata odjednom

Inteligentni i interaktivni programi

Jedinstvena kombinacija dijagrama toka (za izvršavanje programa) i grafičkog polja (za obeležavanja) omogućava Vam jednostavno prikazivanje složenih programskih sekvenci koje ne zahteva nikakve dodatne softverske pakete.

Detektor laserskih parametara

Detektor laserskih parametara ubrzava i olakšava pronalaženje laserskih parametara za nove mogućnosti primene i materijale. Pored statične matrice sa fiksnom varijablom (frekvencija, brzina ili snaga), dostupna je i dinamična matrica parametara.

Baza podataka o parametrima za smanjivanje otpadnog materijala prilikom podešavanja novih materijala

Softver SpeedMark® poseduje veliku bazu predefinisanih materijala i povezanih parametara za lasersko obeležavanje. To omogućava proizvodnju visokokvalitetnih laserskih oznaka u kratkom vremenskom periodu bez velikog broja neuspešnih pokušaja. Ova kolekcija parametara služi kao smernice za izuzetno zahtevne materijale.

Automatsko segmentiranje pomoću osa

SpeedMark omogućava kontrolisanje više osa (linearna i rotaciona kontrola). Ovu funkciju koristite za jednostavno obeležavanje čak i veoma krupnih komponenti ili velikog broja malih delova na pladnju (linearna segmentacija) kao i okruglih komponenti (rotaciono graviranje).
Ponosni član troGROUP Logo