Precyzyjny i niezawodny laser światłowodowy

Skontaktuj się z nami

Dostępny dla:

SpeedMarker FL
ProMarker
ProMarker 300
SpeedMarker 300
Stacja znakująca SpeedMarker 700

Laser światłowodowy wbudowany w SpeedMarker FL przekonuje swoją żywotnością. Dzięki znakomitej jakości promieniowania umożliwia niezwykle precyzyjne znakowanie praktycznie wszystkich metali, tworzyw sztucznych i wielu innych materiałów.