Precyzyjny i niezawodny laser światłowodowy

Skontaktuj się z nami

Laser światłowodowy wbudowany w SpeedMarker FL przekonuje swoją żywotnością. Dzięki znakomitej jakości promieniowania umożliwia niezwykle precyzyjne znakowanie praktycznie wszystkich metali, tworzyw sztucznych i wielu innych materiałów.