Przedstawiamy nasze nowe oprogramowanie laserowe: „Trotec Ruby”

Opublikowano: 15.10.2020

Nowe oprogramowanie laserowe wyróżnia prosty przebieg procesu pracy od pomysłu do gotowego produktu. Platforma zapewnia rentowną realizację zamówień dostarczając użytkownikowi oparte na nowoczesnej, sieciowej architekturze rozwiązanie. Dodatkowo oferuje interfejs użytkownika, którego używanie jest przyjemnością.

Więcej informacji o oprogramowaniu laserowym


Nowość: Trotec Ruby. Oprogramowanie laserowe zdefiniowane na nowo.

Ruby zapewnia płynniejszą i wydajniejszą pracę poprzez zintegrowanie w oprogramowaniu kilku narzędzi do projektowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu w niektórych przypadkach nie są już potrzebne dodatkowe programy do edycji. Niektóre z tych narzędzi obejmują edycję warstw obiektów, szerokości linii i tekstu, a także kilka funkcji projektowych – takich jak dodawanie zdjęć oraz dodawanie i edycję elementów tekstowych – bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania graficznego.

Inne funkcje zwiększające wydajność obejmują m.in. możliwość ustawienia kilku zadań z różnymi materiałami na polu roboczym w tym samym czasie czy przeciągania plików bezpośrednio do oprogramowania z pominięciem sterownika drukarki wykorzystywanego podczas pracy z JobControl. Oprogramowanie Trotec Ruby łączy wszystkie urządzenia laserowe w jedną sieć – lokalną lub opartą na chmurze.

Nowa platforma oferuje użytkownikom laserów możliwości, na które od dawna istniało zapotrzebowanie, ale dotychczas nie były dostępne - całkowitą niezależność od systemu operacyjnego. Nasza nowa technologia przyniesie użytkownikom unikatową wartość dodaną i wyznaczy nowe standardy.

Wizja Trotec Ruby – nowego oprogramowania laserowego

Naciśnij przycisk „PLAY”, aby obejrzeć film. Za pomocą niżej umieszczonych przycisków możesz przejść dalej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Podróż rozpoczyna się już teraz. Dołącz do otwartej wersji beta, aby znaleźć się w gronie użytkowników, którzy jako pierwsi rozpoczną pracę z Trotec Ruby. Skorzystaj z wbudowanych funkcji tworzenia zadań, bezpośredniego importu plików, pracuj w sieci laserowej. Wykorzystaj możliwości nowoczesnej technologii oprogramowania, by zwiększyć wydajność Twojej codziennej działalności.

Poznaj nasze oprogramowanie laserowe