Segmentacja oprogramowania SpeedMark 2d

Nowa aktualizacja oprogramowania SpeedMark do laserów znakujących

Opublikowano: 24.07.2017

Dostępna nowa aktualizacja oprogramowania do znakowania SpeedMark

W tegorocznej aktualizacji oprogramowania do znakowania SpeedMark, niektóre wymagania Klientów, jak również dalsza poprawa przyjazności dla Użytkownika, znajdowały się w centrum zainteresowania twórców naszego oprogramowania. Od końca lipca dostępna jest nowa wersja SpeedMark 3.8.

Udoskonalona przyjazność dla Użytkownika

Głównym celem aktualizacji była dalsza poprawa przyjazności oprogramowania dla Użytkownika. Segmentacja 2D została znacząco zmieniona i poprawiona. Teraz masz pełen przegląd całego obszaru znakowania, gdzie poszczególne części są podzielone na segmenty. Dzięki funkcji uczenia dla osi, można wybrać aktualną pozycję w poleceniu dla osi. Ponadto, można wyświetlić planowany czas znakowania, który SpeedMark oblicza z parametrów lasera i odległości wypełnienia linii dla poszczególnych obiektów.

Więcej informacji o oprogramowaniu SpeedMark

Optymalizacja bazy danych z materiałami

Poprawiliśmy również przejrzystość w bazie materiałów - parametry mogą być teraz porządkowane alfabetycznie. Ponadto, jeśli wybrałeś dowolny obiekt, możesz natychmiast przejść do odpowiedniego parametru materiału.

Nowe funkcje w polu graficznym

W polu graficznym można precyzyjnie poruszać obiektami przy użyciu klawiszy strzałek. Jednocześnie, wybrane obiekty mogą być mocowane, w celu zapobiegnięcia niepożadanemu przesunięciu. Szerokość linii, która może być regulowana poprzez drgania, została udoskonalona. Ponadto, można indywidualnie skonfigurować i dostosować funkcję macierzy. 

Funkcja znakowania i czyszczenia

Została ulepszona funkcja znakowania (wstawianie znakowanego obiektu poprzez sterownik lasera): teksty radialne są teraz znacznie czytelniej, co ułatwia pozycjonowanie. Funkcja czyszczenia również dostosowuje się do okrągłych obiektów. Oprócz tego fukcja czyszczenia umożliwia teraz zmianę odstępu dla wypełnienia linii w "procesie czyszczenia" względem parametru.

Nowe oprogramowanie, sprawdzona jakość

Dodaliśmy kilka funkcji w celu uproszczenia wsparcia technicznego (pliki logowania, bezpośredni start programu TeamViewer, itp.). Nowe funkcje są teraz dostępne dla wszystkich laserów znakujących z serii SpeedMarker ze źródłem fiber i MOPA, a także dla systemów laserowych z serii GS. Jeśli jesteś zainteresowany aktualizacją oprogramowania SpeedMark, skontaktuj się z naszym oddziałem Trotec w Warszawie.

Kontakt z nami 

Zobacz nasze lasery w akcji! Już teraz zamów demonstrację
Już teraz zamów demonstrację