Z Industry 4.0 - od wizji do urzeczywistnienia

Trotec przedstawia pilotażowy projekt zarządzania usługami przez SAP w oparciu o chmurę

Skontaktuj się z nami
Opublikowano: 30.05.2017

Spójny proces konserwacji nie tylko optymalizuje obsługę maszyny, jej produktywność i koszty, ale także przenosi interfejs użytkownika procesu na wyższy poziom. Taki jest właśnie cel współpracy pomiędzy specjalistami SAP INFORMATICS i Trotec.

Predictive Maintenance 4.0. zmniejsza koszty utrzymania i zwiększa dostępność maszyn

Zaletą "predictive maintenance" (prewencyjna konserwacja) jest to, że wymagania dotyczące konserwacji są identyfikowane przed koniecznością serwisowania. Dane z czujników oraz dane operacyjne są w sposób ciągły monitorowane, tak aby wszelkie potencjalne błędy zostały wykryte jak najwcześniej. To zwiększa produktywność, minimalizując czas bezruchu i ograniczając czas serwisowania. Ostrzeżenia są automatycznie wysyłane do kierownika produkcji, a części wymienne są dostarczane automatycznie. Wydajność tej komunikacji maszynowej została pierwszy raz zaprezentowana z INFORMATICS - 3 i 4 maja 2017 na forum SAP w Design Center w Austrii, na systemie laserowym Speedy 360 flexx i systemach wyciągowych Atmos.

"Pierwsze kamienie milowe, nad którymi pracujemy obecnie, to wczesne wykrywanie typowych objawów usterek" - wyjaśnia kierownik projektu Alexander Schikowski. Dodaje, że jeśli filtry w systemach wyciągowych są pełne lub zatkane, muszą zostać wymienione, aby zapewnić bezproblemowe działanie systemu laserowego. Zniszczenie lub mała żywotność filtra systemu wyciągowego może zostać szybko zidentyfikowana i naprawiona. Dlatego też, czujniki urządzeń laserowych i systemów wyciągowych będą przesyłać dane o temperaturze i różnicy ciśnień. Jeśli zostaną przekroczone określone wartości graniczne, to wówczas zostaną podjęte czynności, mające na celu zapobieganie usterce lub naprawę błędu.

Szybka komunikacja oszczędza czas i pieniądze

Czujniki temperatury i filtra wysyłają dane w czasie rzeczywistym przez SAP Manufacturing Intelligence and Integration (SAP MII), który rozpoznaje, kiedy wartości graniczne zostały przekroczone korzystając z logiki sprawdzania. Jeśli filtr zostanie zablokowany lub temperatura odchyli się od normy, narzędzie Plant Maintenance-Tool (PM) automatycznie zareaguje tworząc zlecenie serwisowe przez e-mail lub SAP App Fiori. Ponadto, pilnie potrzebne części zamienne będą zamawiane automatycznie.

"Naszą ambicją w Trotec jest tworzenie rozwiązań dla systemów laserowych, które zwiększą dochodowość naszych klientów. Aby to osiągnąć, najważniejszym priorytetem jest produktywność, elastyczność i bardzo niskie koszty całkowite. To nowe podejście do komunikacji maszynowej w pełni wspiera te cele. Dostępność może zostać zmaksymalizowana, czas bezruchu zminimalizowany, a dzięki temu rośnie produktywność. Nie mogę się doczekać zaprezentowania tej innowacji naszym Klientom", wyjaśnia Alexander Jauker, Kierownik Zarządzania Produktem w Trotec. "Ale Predictive Maintenance to dopiero początek. Tematy, takie jak Condition Monitoring (monitorowanie stanu) dla wydajnego planowania produkcji oraz nowe modele biznesowe, stanowią dla nas ogólnie dużą szansę na cyfrową transformację".