Z Industry 4.0 - od wizji do urzeczywistnienia

Trotec przedstawia pilotażowy projekt zarządzania usługami przez SAP w oparciu o chmurę

Opublikowano: 30.05.2017

Spójny proces konserwacji nie tylko optymalizuje obsługę maszyny, jej produktywność i koszty, ale także przenosi interfejs użytkownika procesu na wyższy poziom. Taki jest właśnie cel współpracy pomiędzy specjalistami SAP INFORMATICS i Trotec.

Predictive Maintenance 4.0. zmniejsza koszty utrzymania i zwiększa dostępność maszyn

Zaletą "predictive maintenance" (prewencyjna konserwacja) jest to, że wymagania dotyczące konserwacji są identyfikowane przed koniecznością serwisowania. Dane z czujników oraz dane operacyjne są w sposób ciągły monitorowane, tak aby wszelkie potencjalne błędy zostały wykryte jak najwcześniej. To zwiększa produktywność, minimalizując czas bezruchu i ograniczając czas serwisowania. Ostrzeżenia są automatycznie wysyłane do kierownika produkcji, a części wymienne są dostarczane automatycznie. Wydajność tej komunikacji maszynowej została pierwszy raz zaprezentowana z INFORMATICS - 3 i 4 maja 2017 na forum SAP w Design Center w Austrii, na systemie laserowym Speedy 360 flexx i systemach wyciągowych Atmos.

"Pierwsze kamienie milowe, nad którymi pracujemy obecnie, to wczesne wykrywanie typowych objawów usterek" - wyjaśnia kierownik projektu Alexander Schikowski. Dodaje, że jeśli filtry w systemach wyciągowych są pełne lub zatkane, muszą zostać wymienione, aby zapewnić bezproblemowe działanie systemu laserowego. Zniszczenie lub mała żywotność filtra systemu wyciągowego może zostać szybko zidentyfikowana i naprawiona. Dlatego też, czujniki urządzeń laserowych i systemów wyciągowych będą przesyłać dane o temperaturze i różnicy ciśnień. Jeśli zostaną przekroczone określone wartości graniczne, to wówczas zostaną podjęte czynności, mające na celu zapobieganie usterce lub naprawę błędu.

Szybka komunikacja oszczędza czas i pieniądze

Czujniki temperatury i filtra wysyłają dane w czasie rzeczywistym przez SAP Manufacturing Intelligence and Integration (SAP MII), który rozpoznaje, kiedy wartości graniczne zostały przekroczone korzystając z logiki sprawdzania. Jeśli filtr zostanie zablokowany lub temperatura odchyli się od normy, narzędzie Plant Maintenance-Tool (PM) automatycznie zareaguje tworząc zlecenie serwisowe przez e-mail lub SAP App Fiori. Ponadto, pilnie potrzebne części zamienne będą zamawiane automatycznie.

"Naszą ambicją w Trotec jest tworzenie rozwiązań dla systemów laserowych, które zwiększą dochodowość naszych klientów. Aby to osiągnąć, najważniejszym priorytetem jest produktywność, elastyczność i bardzo niskie koszty całkowite. To nowe podejście do komunikacji maszynowej w pełni wspiera te cele. Dostępność może zostać zmaksymalizowana, czas bezruchu zminimalizowany, a dzięki temu rośnie produktywność. Nie mogę się doczekać zaprezentowania tej innowacji naszym Klientom", wyjaśnia Alexander Jauker, Kierownik Zarządzania Produktem w Trotec. "Ale Predictive Maintenance to dopiero początek. Tematy, takie jak Condition Monitoring (monitorowanie stanu) dla wydajnego planowania produkcji oraz nowe modele biznesowe, stanowią dla nas ogólnie dużą szansę na cyfrową transformację".

Zobacz nasze lasery w akcji! Już teraz zamów demonstrację
Już teraz zamów demonstrację