--------------------------

Prolazak za Speedy 400 i SP500

Puna fleksibilnost u aplikacijama

Koristeći prolaske, moguće je gravirati ili sječi veoma duge ili obimne dijelove i ploče pomoću lasera. Kada je ova opcija instalirana, laserska mašina ulazi u sigurnosnu klasu 4. Ova opcija obezbeđuje punu fleksibilnost u aplikacijama kao da je moguće raditi na materijalima i dijelovima koji premašuju stvarne maksimalne dimenzije mašine. Markiranje i graviranje vrata, drvenih zidnih panela, nerđajućih čeličnih ploča, panela za liftove ili dijelove kapija za garaže može biti implementirano na ovaj način veoma jednostavno. Pored toga, može takođe biti korišteno za velike stranice.

Naročito interesantno

Namotane mreže tekstila mogu biti obrađene koristeći prolazak. Ovaj Proces će biti još jednostavniji ako se jedinica za razmotavanje i prenosni kaiš montiraju. Ovo je idealno za lasersko sječenje tekstila.

Dostupno za 

Speedy 400
Speedy 400 flexx
SP500

Maksimalne dimenzije:

Model Max. širina Max. visina Max. dužina
Speedy 400 1045 mm
 
185 mm
 
 beskonačno
Speedy 400 flexx 1045 mm
 
176 mm
 
beskonačno
SP500 1400 mm
 
63 mm
 
beskonačno

Serija Speedy
Idealan laserski graver i sekač za personalizaciju.

Otkrijte laserske gravere i sekače

Pitanja o funkcijama i opcijama?
Rado ćemo pomoći.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo