--------------------------

Radne površine SpeedMarker laserskih radnih stanica

SpeedMarker laserske radne stanice imaju radne površine raznih veličina za obležavanje sastavnih delova i elemenata. Veličina radne površine zavisi od sledećih faktora:

  • verzija kućišta: SpeedMarker 700, 1300, 1350, 1600
  • konfiguracija osovina: sa x osovinom ili sa x i y osovinama
  • odabrani objektiv: određuje polje obeležavanja

Pomeranje osovina (=segmentacija) omogućava korišćenje čitave radne površine. Upravljanje se vrši pomoću SpeedMark softvera za obeležavanje. U nastavku ćete naći pregled pojedinačnih radnih površina u zavisnosti od konfiguracije i opreme laserske radne stanice


SpeedMarker 700: Pregled polja obeležavanja i radnih površina

po objektivu, sa x ili x/y osovinama

Objektiv Polje obeležavanja Radna površina:
x osovina
Radna površina:
x/y osovine
F-100 70 x 70 mm 390 x 70 mm 390 x 350 mm
F-160 120 x 120 mm 440 x 120 mm 440 x 400 mm
F-254 190 x 190 mm 510 x 190 mm 510 x 435 mm
F-330 240 x 240 mm 560 x 240 mm 560 x 460 mm
F-420 310 x 310 mm 580 x 310 mm 580 x 495 mm

SpeedMarker 700 sa x osovinom

SpeedMarker 700 sa x i y osovinom

Objektiv: F-100
Polje obeležavanja: 70 x 70 mm

Objektiv: F-160
Polje obeležavanja: 120 x 120 mm

Objektiv: F-254
Polje obeležavanja: 190 x 190 mm

Objektiv: F-330
Polje obeležavanja: 240 x 240 mm

Objektiv: F-420
Polje obeležavanja: 310 x 310 mm

SpeedMarker 1300: Pregled polja obeležavanja i radnih površina

po objektivu, sa x ili x/y osovinama

Objektiv Polje obeležavanja Radna površina:
x osovina
Radna površina:
x/y osovine
F-100 70 x 70 880 x 70 880 x 395
F-160 120 x 120 930 x 120 930 x 445
F-254 190 x 190 1010 x 190 1000 x 450
F-330 240 x 240 1050 x 240 1000 x 450
F-420 310 x 310 1100 x 310 1000 x 450

SpeedMarker 1300 sa x osovinom

SpeedMarker 1300 sa x i y osovinom

Objektiv: F-100
Polje obeležavanja: 70 x 70 mm

Objektiv: F-160
Polje obeležavanja: 120 x 120 mm

Objektiv: F-254
Polje obeležavanja: 190 x 190 mm

Objektiv: F-330
Polje obeležavanja: 240 x 240 mm

Objektiv: F-420
Polje obeležavanja: 310 x 310 mm

SpeedMarker 1350: Pregled polja obeležavanja i radnih površina

po objektivu, sa x/y osovinama

Objektiv Polje obeležavanja Radna površina: x/y osovine
Standard Ausfahrbahrer Tisch Doppel-Wechseltisch
F-100  70 x 70 mm  880 x 470 mm  880 x 320 mm  434 x 320 mm
F-160   120 x 120 mm  930 x 500 mm  930 x 370 mm  459 x 370 mm
F-254   190 x 190 mm  1000 x 500 mm  1000 x 375 mm  494 x 375 mm
F-330  240 x 240 mm   1000 x 500 mm  1000 x 375 mm  500 x 375 mm
F-420  310 x 310 mm   1000 x 500 mm  1000 x 375 mm  500 x 375 mm

SpeedMarker 1350:
Osnovna verzija

SpeedMarker 1350:
Stol na izvlačenje

SpeedMarker 1350:
Dvostruki stol na izvlačenje

Objektiv: F-100
Polje obeležavanja: 70 x 70 mm

Objektiv: F-160
Polje obeležavanja: 120 x 120 mm

Objektiv: F-254
Polje obeležavanja: 190 x 190 mm

Objektiv: F-330
Polje obeležavanja: 240 x 240 mm

Objektiv: F-420
Polje obeležavanja: 310 x 310 mm

SpeedMarker 1600: Pregled polja obeležavanja i radnih površina

po objektivu, sa x/y osovinama

Objektiv Polje obeležavanja Radna površina: x/y osovine
F-100   70 x 70  1180 x 420
F-160   120 x 120  1230 x 450
F-254   190 x 190  1300 x 450
F-330   240 x 240  1300 x 450
F-420   310 x 310  1300 x 450

SpeedMarker 1600 sa x i y osovinom

Objektiv: F-100
Polje obeležavanja: 70 x 70 mm

Objektiv: F-160
Polje obeležavanja: 120 x 120 mm

Objektiv: F-254
Polje obeležavanja: 190 x 190 mm

Objektiv: F-330
Polje obeležavanja: 240 x 240 mm

Objektiv: F-420
Polje obeležavanja: 310 x 310 mm

Serija SpeedMarker
Obeležavanje u industriji za pojedinačne komponente, kao i velike serije.

Otkrijte mašine za lasersko obeležavanje

Pitanja o funkcijama i opcijama?
Rado ćemo pomoći.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo