Kort ibrugtagningstid med fokussøger

Til at bestemme det perfekte fokus.

Fokussøgeren, der er integreret som standard, hjælper med at fastslå laserstrålens fokus, selv om komponenthøjden ikke er kendt. Ved gradvist at justere afstanden mellem det område, der skal mærkes, og laserhovedet, kan det perfekte fokus bestemmes - nemlig præcis når de to laserstråler i fokussøgeren og pilotlaseren mødes.

Undersøg SpeedMarker lasermærkningsmaskinerne

Oplev vores lasere i aktion! Spørg om demo nu
Spørg om demo nu