--------------------------

Tips og tricks til fotolasergravering

3 trin til den perfekte fotolasergravering

JobControl® lasersoftware har en integreret fotomodusfunktion, som gør det let at lave fotograveringer. Billede sendes automatisk til laseren til bearbejdning på optimeret vis i henhold til en kompleks logik. Ved at bruge denne funktion kan du lave højkvalitative fotolasergraveringer. Ingen ekspertise inden for fotobearbejdning er påkrævet. 


3 trin til den perfekte lasergravering

Trin 1:

Vælg dit foto og send det til laseren i dit sædvanlige grafikprogram. Nedenfor kan du læse, hvad der udgør et godt foto.

Trin 2:

Vælg de følgende indstillinger for printerdriveren:

  • Materialeindstillinger: Vælg materialet, som du ønsker at gravere. Her falder vi tilbage på de testede laserparametre fra vores materiale database.
  • Procestype: Vælg "photo-optimised". I det foto-optimiserede modus, optimeres fotos automatisk til laserbearbejdning.
  • Opløsning: Vælg mindst 333dpi eller højere.
  • Raster-algoritme: Der er forskellige raster-algoritmer tilgængelige, afhængigt af det design, som du vil gravere og effekten, du ønsker at opnå. Vi anbefaler "Ordered Dithering” som standardindstilling for billeder af mennesker.

Trin 3:

Start graveringsprocessen.


Hvad udgør et perfekt foto?

En afgørende faktor for et godt foto er opløsningen. Billeder til lasergravering skal generelt have en opløsning på mindst 300dpi af output-størrelsen. Om nødvendigt kan du øge opløsningen i din grafiksoftware ved at genetablere bitmap'en (eksempelvis i CorelDraw under “Bitmaps” - “Resample”). For eksempel har internet-fotos ofte en opløsning på 72 dpi. Men selv disse kan bearbejdes med laseren, hvis de originale billeder er store og skaleres ned til arbejdsemnets størrelse. Du bør undgå at forstørre små billeder, da dette nedsætter opløsningen, dvs. billedets raster bliver for stort og dermed ikke kan danne grundlag for en flot fotogravering.

Her er to eksempler på velegnede og ikke-egnede billeder til fotogravering:

Billedet til venstre er velegnet til bearbejdning med laseren. Det har en god kontrast, det er godt belyst og elementerne i billedet skiller sig ud.
Billedet til højre er mindre egnet til bearbejdning med laser. Personerne skiller sig ud fra baggrunden, men belysningen er for svag, så det ser ud som om, at personerne står i skyggen. Det gør det svært at opfatte detaljerne, og personerne ville blive graveret som en ensartet flade.


Ved fotogravering gælder reglen: less is more!

Ofte anvendes der for høj laserydelse og for høj opløsning, så billedet bliver for fladt og viser for få detaljer, da rasterpunkterne overlapper hinanden. Så vidt muligt skal materialet kun graveres let på overfladen. En retningslinje er at anvende 10% mindre laserydelse i sammenligning med en standardgravering på dette materiale.

TIP: For at finde de perfekte parametre til dit materiale, kan du først gravere gråskala-matrix.

Mere omt gråskala-matricer


Materialets indflydelse på graveringskvaliteten

Processens opløsning er en afgørende faktor for graveringskvaliteten af forskellige materialer.
For eksempel kan anodiseret aluminium graveres med 600 - 1000 dpi, da raster-punktet ikke øges på materialet under graveringen. Ved træ eller glas er 333 dpi fuldt ud tilstrækkelig, da hvert raster-punkt bliver større end i grafikken på disse materialer pga. deres overfladekvalitet. Ved akryl eller laminater er en opløsning på 500 - 600 dpi passende.
Generelt resulterer lavere opløsninger (333-500 dpi) i mere plastiske graveringer, fordi raster-punkterne ikke overlapper hinanden.


Effekter i fotogravering med forskellige raster-algoritmer

Der er forskellige raster-algoritmer tilgængelige i JobControl® lasersoftwaren, afhængigt af det design, som du vil gravere og effekten, du ønsker at opnå. Derfor er "ordered dithering" for eksempel særligt velegnet til bløde graveringsbaner og personer. "Error Diffusion" med varianterne Stucki, Jarvis og Floyd Steinberg får fotos med mange detaljer til at blive skarpere, som f.eks. bygninger eller dyr. Billeder med lav kontrast, som for eksempel babyansigter, kan optimeres på denne måde.

Mere om raster-algoritmer


Den rigtige linse til din fotogravering

En 1,5“-linse er ofte det bedste valg. Undtagelsen herfra er arbejdsemner med store graveringsarealer eller sådanne, som skal ses fra en større afstand. Vælg i et sådant tilfælde 2“- eller 2,5” -linse og vælg en lavere procesopløsning. Dette sparer også tid.


Mit resultat er stadig ikke perfekt, hvad kan jeg gøre mere?

Du opnår de bedste resultater med fotogravering ved at bruge billeder med høje kontraster. Det er vigtigt at huske, at ikke alle fotos er ens, og at ikke alle materialer er ens. Nogen gange er du muligvis nødt til at bearbejde billeder, så de bliver mere velegnet til lasergravering. For eksempel kan du øge detaljerne i dine fotos med kontrastforbedringer. De fleste grafikprogrammer tilbyder disse funktioner. Vi har samlet et par tips her:

Få personlig support fra vores lasereksperter.
Teknisk support
Stolt medlem af troGROUP Logo