--------------------------

Prijedlozi i trikovi za lasersko graviranje fotografija

Tri koraka za savršeno lasersko graviranje fotografija

JobControl® softver za lasere čini lakim kreiranje gravura na fotografijama sa svojim integrisanim foto modom. Slika je automatski poslata na lasersku obradu u optimizovanom modu prema logici kompleksa. Koristeći ovu fonkciju, možete kreirati visoko kvalitetna laserska graviranja. Nije potreba ekspertiza za fotografiju.


3 koraka za kreiranje savršenih graviranja na fotografijama

Korak 1:

Odaberite Vašu sliku i pošaljite je laseru u Vašem grafičkom programu. Imaćete mogućnost da pročitate ispod koje konstitucije su dobre za sliku.

Korak 2:

Odaberite sledeća podešavanja na drajveru za printer:

  • Podešavanje materijala: Odaberite materijal koji želite gravirati. Ovdje, vraćamo se na testirane laserske parametre iz naše baze.
  • Tip obrade: Odaberite "photo-optimised." U modu za optimizovanu za sliku, u foto optimizovanom modu, slike su automatski prilagođene za lasersku obradu.
  • Rezolucija: Odaberite najmanje 333dpi ili više.
  • Raster algoritam: Različiti laserski algoritmi su dostupni zavisno od dizajna koji želite da gravirate i efekata koje želite da postignete. Preporučujemo „Ordered dithering“ kao standaradno podešavanje za slike ljudi.

Korak 3:

Počnite proces graviranja.


Koje konstitucije su dobre za slike?

Odlučujući faktor za dobru fotografiju je rezolucija. Slike za lasersko graviranje trebale bi generalno imati rezoluciju od njamanje 300dpi kao izlazna vrijednost. Ako je neophodno, možete povećati rezoluciju u Vašem softveru za grafiku putem regenerisanja bitmapa (primjer u CorelDraw ispod Bitmap). Na primjer, Internet fotografije imaju rezoluciju 72dpi. Čak i ove mogu biti dobro procesuirane pomoću lasera, ako su originalne slike velike i snize se na velikičinu radnog elementa. Treba zaobilaziti povećanje malih slika, jer ovo povećanje u rezoluciji, jer kada rasterska slika postane prevelika nije dobra osnova za graviranje slika.

Odvje su dva primjera slika za dobro i loše prilagođenu sliku za lasersko graviranje:

Lijeva slika je dobro pripremljena za obradu laserom. Pokazuje dobar kontrast, dobro joj je ekspozicija i elementi na slici se ističu.
Desna slika je loše pripremljena za obradu laserom. Ljudi se ističu od pozadine, ali ekspozicija je preslaba, što čini ljude kao da su u sjenci. Ovo čini detalje teško uočljivim i ljudi bi izglavirani kao unitarna površina.


Kod foto graviranja sledeće pravilo se primjenjuje: manje je više!

Često laserske performanse i rezolucija su postavljeni previše i ona slika postane previše ravna i pokazuje premalo detalja, pošto se rasterske tačke prekalapaju. Ako je moguće, materijal treba biti graviran samo malo na površini. Vodič je oko 10% manje laserske performanse u poređenju sa standardnim poslovima graviranja na ovom materijalu. Prijedlog: U želji da nađete savršene parametre za graviranje, trebali biste prvo gravirati matricu sive.

Više o matrici sive


Uticaj materijala na kvalitet graviranja

Rezolucija obrade je osnovni influentni factor na kvalitet graviranja na različitim materijalima.
Na primjer, anodizirani aluminijum može biti graviran sa 600-100dpi, pošto se rasterske tačke ne povećavaju tokom graviranja. Prilikom graviranja drveta ili stakla, međutim, 333dpi je sasvim dovoljno, pošto svaka rasterska tačka postaje veća nego na grafici zbog kvaliteta površine ovih materijala. Sa akrilom ili laminatom, rezolucija od 500-600dpi je odgovarajuča. .
Uopšteno, niže rezolucije (333-500dpi) rezultuje u više plastičnim graviranjima fotografija, pošto se rasterske tačke ne preklapaju.


Efekti graviranja fotografija sa različitim rasterskim algoritmima

Različiti rasterski algoritmi su dostupni u JobControl® laserskom softveru, zavisno od dizajna koji želite da izgravirate i rezulatata koji želite postići. „Difuzija grešaka“ sa varijantom „Stucki“, „Jarvis“, „Froyd Steinberg“ čine slike sa puno detalja da postanu čiste, kao što su zgrade ili životinje. Slike sa malo kontrasta, kao što su lica beba, mogu biti optimizovane na ovaj način.

Više o rasterskim algoritmima


Pravo sočivo za graviranje fotografija

1.5” sočivo je često najbolji izbor. Izuzetak su dijelovi sa velikom površinom za graviranje ili ona gledana sa veće daljine. U ovom slučaju, koristite 2” ili 2.5” sočivo sa odabirom manje procesne rezolucije. Ovo takođe štedi vrijeme.


Moji rezulatati i dalje nisu savršeni, šta još mogu uraditi?

Najbolje rezulatate ćete dobiti kod graviranja fotografija ako koristite slike koje imaju veliki contrast. Važno je zapamtiti da sve slike nisu iste i da svi materijali takođe nisu isti. Ponekad trebate obraditi slike da ih prilagodite za graviranje laserom. Na primjer, možete povećati detalje slike sa povećanjem kontrasta ili maskama za izoštrenje. Većina program za grafiku ima ove funkcije. Mi imamo nekoliko sumiranih prijedloga ovdje:

Dobijte ličnu podršku od naših stručnjaka za lasere.

Tehnička podrška
Ponosni član troGROUP Logo