Koncept višenamenskog stola kod laserskih sekačai

Sto za sječenje sa daščicama

Sto za sječenje sa aluminijumskim daščicama se najviše koristi za sječenje debljeg materijala (do 25mm debljine) i za dijelove šire od 100 mm. Akril može biti sječene bez refleksija promjenom aluminijumskih sa akriličnim daščicama. Može se smanjiti broj tačaka za podršku odstranjivanjem daščica individualno, zavisno od posla.

Sto za sječenje aluminijuma u obliku mreže

Ovaj robusni, univerzalni sto za sječenje je karakterističan po ekstremno stablinim pregeradama i dugim životnim vijekom. Naročito je pogodan za sječenje dijelova manjih od 100mm, pošto isto ostaju u ravnom položaju nakon sječenja. U poređenju sa stolom sa daščicama, ovaj sto ima više tačaka za podršku.

Mrežasti sto za sječenje akrila

Univerzalni sto za sječenje je idealan za sječenje akrila bez refleksija debljine do 8mm. Kao i sa stolom za sječenje aluminijuma, dijelovi manji od 100 mm ostalu u ravnom položaju nakon sječenja.

Serija SP
Sveobuhvatno rešenje za sečenje materijala velikog formata.

Otkrijte mašinu za lasersko sečenje velikog formata

Questions about features and options?
We're happy to help.

Contact us
Ponosni član troGROUP Logo