Kraće vreme potrebno za puštanje u rad zahvaljujući Detektoru fokusa

Za utvrđivanje savršenog fokusa.

Standardni integrisani Detektor fokusa pomaže u pronalaženju fokusa za laserski snop, čak i ako visina komponente nije poznata. Postepenim prilagođavanjem udaljenosti između površine za obeležavanje i radnoj glavi lasera utvrđuje se savršeni fokus - u trenutku kada se sretnu dva laserska snopa detektora fokusa i pilotski laser.


Pogledajte mašine za lasersko obeležavanje SpeedMarker

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtevaj demo odmah
Zahtevaj demo odmah