Optimizacija trajanja ciklusa pomoću Prebacivača fokusa

Kraće trajanje ciklusa čak i kada se obeležavanje vrši na različitim nivoima.

Prebacivač fokusa kao nova opciona oprema za sve mašine iz serije SpeedMarker omogućava postizanje najkraćih ciklusa čak i kada se obeležavane vrši na različitim nivoima. Ugrađeni Prebacivač fokusa eliminiše pomicanje na Z osi. Na taj način se štedi još više dragocenog vremena prilikom svakog prelaska.

Serija SpeedMarker
Obeležavanje u industriji za pojedinačne komponente, kao i velike serije.

Otkrijte mašine za lasersko obeležavanje

Questions about features and options?
We're happy to help.

Contact us
Ponosni član troGROUP Logo