--------------------------

Digitalna tabla - stoni izduvavač

Digitalni izduvni sistem za SP2000 i SP3000

Da bi se postigao najviši kvalitet sečenja, potreban je najbolji mogući vakuum u laserskoj obradi. Digitalni izduvni sistem se brine za to. Sa laserskim sekačima SP3000 i SP2000, moguće je aktivirati izduvni sistem samo u određenim zonama radnog područja. Kod materijala koji ne pokrivaju čitavo radno područje, otvorena područja obično treba ručno prekriti radi efikasnosti vakuuma. To košta vremena i novca u pripremi posla. Zahvaljujući segmentiranom izduvnom sistemu, radni prostor može da se podeli u četiri zone na sekaču SP3000 i dve zone na sekaču SP2000. Segmenti mogu da se pojedinačno aktiviraju pritiskom na dugme na upravljačkoj konzoli. 
Ako materijal koji se seče pokriva samo jedan segment, samo ovaj segment mora biti aktiviran. Više nije potrebno ručno pokrivati površinu. Na taj način postižete savršen vakuum i najviši kvalitet sečenja.

Serija SP
Sveobuhvatno rešenje za sečenje materijala velikog formata.

Otkrijte mašinu za lasersko sečenje velikog formata

Questions about features and options?
We're happy to help.

Contact us
Ponosni član troGROUP Logo