Digitalna tabla - stoni izduvavač

Digitalni izduvni sistem za SP2000 i SP3000

Da bi se postigao najviši kvalitet sečenja, potreban je najbolji mogući vakuum u laserskoj obradi. Digitalni izduvni sistem se brine za to. Sa laserskim sekačima SP3000 i SP2000, moguće je aktivirati izduvni sistem samo u određenim zonama radnog područja. Kod materijala koji ne pokrivaju čitavo radno područje, otvorena područja obično treba ručno prekriti radi efikasnosti vakuuma. To košta vremena i novca u pripremi posla. Zahvaljujući segmentiranom izduvnom sistemu, radni prostor može da se podeli u četiri zone na sekaču SP3000 i dve zone na sekaču SP2000. Segmenti mogu da se pojedinačno aktiviraju pritiskom na dugme na upravljačkoj konzoli. 
Ako materijal koji se seče pokriva samo jedan segment, samo ovaj segment mora biti aktiviran. Više nije potrebno ručno pokrivati površinu. Na taj način postižete savršen vakuum i najviši kvalitet sečenja.

Digitalni izduvni sistem za SP4000

Dobro osmišljen izduvni sistem je ključ za čistu i glatku reznu ivicu. Dizajn sekača SP4000 obezbeđuje najbolje izvlačenje prašine i gasova. Istovremeno, materijal se vakuumom učvršćuje za sto lasera kako bi se obezbedila stabilnost procesa. Digitalni izduvni sistem može da se podeli u četiri zone. To omogućava savršeno prilagođavanje područja izduvnog sistema prema širini tkanine i obezbeđuje pouzdano rezanje čak i kod izrade uskih panela. Pored toga, Trotec je razvio pokretnu izduvnu jedinicu na radnoj glavi namenski za primenu na fleksibilne reklamne oznake. Obezbeđuje efikasno uklanjanje dima na mestu nastanka. Rukovalac je zaštićen i ispunjeni su zakonski propisi - čak i pri najvišim brzinama sečenja.

Serija SpeedMarker
Obeležavanje u industriji za pojedinačne komponente, kao i velike serije.

Otkrijte mašine za lasersko obeležavanje

Questions about features and options?
We're happy to help.

Request more
information now.