Pomoć vazduha

Laserski softver za Galvo lasere za markiranje

Dostupno za  

Speedy 300          Speedy 300 fiber
Speedy 300 flexx  Speedy 360
Speedy 360 fiber  Speedy 360 flexx
Speedy 400          Speedy 400 fiber
Speedy 400 flexx  SP 500
SP1500                 SP3000 
Laserati


Svaki materijal reaguje drugačije u laserskoj obradi. Tokom laserskog graviranja i laserskog sječenja dostava kompresovanog vazduha može značajno uticati na i poboljšati rezulatate. Dalje, „Air Assist“, štiti sočivo od oštećenja i spriječava prašinu da se nalijepi na isto. „Air Assist“ se uključuje i isključuje automatski pustem JobControl softvera. Ako je Trotec laser dostavljen iz fabrike sa „Air Assist pumpom instaliranom, dvije jedinice su direktno integrisane u otvor. Mnogi Trotec laserski sistemi su opremljeni sa „Air Assist“, sve što trebate jeste da konektujete eksterni kompresor.

Sledeće Trotec laserske mašine su opremljene sa „Air Assist“:

Proizvod
“Air assist“ bez pumpe “Air assist“ sa pumpom
Speedy 100 Opcionalno Opcionalno
Speedy 100 fiber Standard Opcionalno
Speedy 100 flexx Standard Opcionalno
Speedy 300 Standard Opcionalno
Speedy 300 fiber Standard Opcionalno
Speedy 300 flexx Standard Opcionalno
Speedy 400 Standard Opcionalno
Speedy 400 fiber Standard Opcionalno
Speedy 400 flexx Standard Opcionalno
SP500 Standard
SP1500 Standard
Laserati Standard