Softver UniDrive

pretvara pdf i dxf datoteke u datoteke koje se mogu obraditi laserom

Dostupan za  

Speedy seriju
SP seriju


Konverzija pdf i dxf datoteka

UniDrive softver je program koji pretvara datoteke stvorene u različitim formatima u format "Trotec Spool File"; ovo vam omogućuje korištenje Trotec JobControl® za graviranje i rezanje vaših poslova. Dostupna su dva različita načina rada: U automatskom načinu rada prate se posebne direktorije. Datoteke spremljene u njima automatski se pretvaraju. U ručnom načinu rada odaberete jednu ili više datoteka, odredite postavke nakon čega se pretvorene datoteke spremaju u direktorij Trotec spool-a.

Podržani su sljedeći formati datoteka:

Oblici postskripta iz pretpristupnog EPS-a i PS-a, formata PDF za razmjenu podataka i formata slike nekomprimirani BMP, JPEG i nekomprimirani TIFF i dxf datoteka.