Trotec sikkerhedssystem

I udviklingen af SP3000 og SP2000 var der særligt fokus på både mekanisk sikkerhed og lasersikkerhed. Laserskærerene SP3000 og SP2000 overholder alle relevante standarder: Der er garanti for en sikker drift.

Laserklasse 2 til døgnproduktion

Systemerne i SP-serien er certificeret som laserklasse 2. Laserstrålen er totalt indkapslet og udgår fra arbejdshovedet, som er udstyret med en aktiv laserdeflektorskærm.

Derfor er strukturelle foranstaltninger med laserbeskyttelsesvægge eller speciel undervisning af dit personale om lasersikring ikke nødvendig.

Fri adgang, mens maskinen skærer

Beskyttelse af operatøren har højeste prioritet hos Trotec. Et fotocellesystem og sikkerhedsstop monteret på x-akserne definerer en beskyttelseszone. Så snart operatøren træder ind i denne beskyttelseszone, stopper maskinen straks. Det muliggør fri adgang  til arbejdsområdet, mens maskinen skærer.

Dermed er dit personale altid i sikkerhed og har samtidig adgang til hele arbejdsområdet. En særlig fordel: Hvis beskyttelseszonen udløses og bearbejdningen derfor afbrydes, muliggør genoptagelsesfunktionen en perfekt fortsættelse af bearbejdningen senere.

Overholdelse af standarder

Alle Trotec lasersystemer er CE-kompatible og overholder de obligatoriske sikkerhedsmæssige og helbredsmæssige krav i EF-Maskindirektivet 2006/42/EF.

Andre relevante direktiver og bestemmelser for produktet:

  • 2006/95/EF Lavspændingsdirektiv
  • 2004/108/EF EMC-retningslinje

Anvendte harmoniserede standarder:

  • EN ISO12100 Maskinsikkerhed
  • EN 60335-1/2007 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed
  • EN 55014-1/2006, EN 55014-2/1997 Elektromagnetisk kompatibilitet
  • EN 60204-1 Maskinsikkerhed – elektr. Udstyr
  • EN 60825-1/2007, EN 60825-4/2006 og EN 60825-14/2006 Laserprodukters sikkerhed
  • EN 55022/2008, EN 55024/2003 Elektromagnetisk kompatibilitet

CE-overenstemmelseserklæringer kan leveres efter anmodning.