--------------------------

Trotec sikkerhedssystem

Lasersikkerhedsløsninger til sikker drift

Sikkerhedssystem i SP2000 og SP3000

Under udviklingen af laserskæremaskinerne SP3000 og SP2000 har Trotecs ingeniører lagt særlig vægt på mekanisk sikkerhed foruden lasersikkerhed. Laserskærerne SP3000 og SP2000 opfylder alle relevante standarder, der garanterer sikker drift.

Laserklasse 2 til produktion 24/7

Systemerne i SP-serien er certificeret som laserklasse 2. Laserstrålen er totalt indkapslet og udgår fra arbejdshovedet, som er udstyret med en aktiv laserdeflektorskærm. Derfor er strukturelle foranstaltninger med laserbeskyttelsesvægge eller speciel undervisning af dit personale om lasersikring ikke nødvendig.

Fri adgang, mens maskinen skærer

Trotec prioriterer maksimal operatørbeskyttelse. Et bevægeligt fotocellesystem og sikkerhedsstop monteret på de bevægelige x-akser definerer en beskyttelseszone. Så snart operatøren træder ind i denne beskyttelseszone, stopper maskinen straks. Det muliggør fri adgang til arbejdsområdet, mens maskinen skærer. Dermed er dit personale altid i sikkerhed og har samtidig adgang til hele arbejdsområdet. En særlig fordel: Hvis beskyttelseszonen udløses og bearbejdningen derfor afbrydes, muliggør genoptagelsesfunktionen en perfekt fortsættelse af bearbejdningen senere.

Overholdelse af standarder

Andre relevante direktiver og bestemmelser for produktet:

  • 2006/95/EF Lavspændingsdirektiv
  • 2004/108/EF EMC-retningslinje

Anvendte harmoniserede standarder:

  • EN ISO12100 Maskinsikkerhed
  • EN 60335-1/2007 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed
  • EN 55014-1/2006, EN 55014-2/1997 Elektromagnetisk kompatibilitet
  • EN 60204-1 Maskinsikkerhed – elektrisk materiel
  • EN 60825-1/2007, EN 60825-4/2006 og EN 60825-14/2006 Laserprodukters sikkerhed
  • EN 55022/2008, EN 55024/2003 Elektromagnetisk kompatibilitet

CE-overensstemmelseserklæringer kan leveres efter anmodning.

SP-serien
Fuldstændig løsning til udskæring af materialer i store formater.

Opdag storformat laserskæremaskine

Questions about features and options?
We're happy to help.

Contact us
Stolt medlem af troGROUP Logo