--------------------------

Hvor lang levetid har en Trotec lasermaskine?

Din Trotec laser er konstrueret til en lang levetid takket være dens høje kvalitet. Vi forventer som regel, at du kan bruge systemet i 10 år. For at sikre at din lasermaskine har en så lang levetid som mulig, tilbyder vi dig undervisning i optimal brug af din lasermaskine og systemvedligeholdelse via vores tekniske support. I næste afsnit finder du også et par tips om, hvad du bør gøre for at sikre, at din lasermaskine har en så lang levetid som mulig.

Dette giver dig mulighed for at optimere din Trotec lasermaskines levetid

Ideal temperature for a laser: 20-25 degrees Celsius

Valg af det ideelle sted til din laser

Driftsomgivelserne er særlig vigtige for systemet. En temperatur på ca. 20-25 grader celsius ved normal luftfugtighed (en relativ luftfugtighed på 40-70 %) er ideel for systemet. Varme, kulde, store temperaturforskelle mens systemet er i brug, og direkte sollys har en negativ effekt på driften og i sidste ende på levetiden. Jo højere lasereffekt, desto mere spildvarme afgiver laseren. Det er derfor vigtigt at bibeholde de specificerede temperaturer og sørge for en tilstrækkelig ventilation - afstanden mellem lasersystemet og væggene er afgørende for at sikre en tilstrækkelig luftcirkulation til laserkilden. På kolde årstider er det meget vigtigt, at laseren ikke bruges ved en rumtemperatur på under 15 grader celsius. Det bør også nævnes, at laseren skal bruge lidt tid til at nå stuetemperatur, dvs. før den fulde anvendelse genoptages. Vent i standby-tilstand, indtil laserkilden har driftstemperatur.

Du finder yderligere oplysninger om de ideelle omgivelsesbetingelser for laseren her:

The perfect environment for your laser

cleaning-the-work-space

Regelmæssig rengøring af laseren

Det anbefales på det kraftigste at rengøre laseren regelmæssigt for at sikre, at den fungerer tilfredsstillende. Fordi aflejringer kan medføre flammedannelse, og materialerester i laseren kan blokere ventilationskanaler. Følgende komponenter bør primært kontrolleres for aflejringer og materialerester:

  • Optiske komponenter: Linser og spejle
  • Dyse
  • Arbejdsområde og bearbejdningsflade

Du finder detaljerede oplysninger om rengøring af din laser i driftsvejledningen eller i denne artikel

Rengøring og støvudsugning til Trotec lasermaskiner

Brug kun materialer, der er egnet til laseren

Ikke alle materialer er egnet til bearbejdning med en lasermaskine. Nogle materialer kan beskadige dele af laseren eller endda påvirke operatørens sundhed. Vi har udarbejdet en liste over uegnede materialer til dig i denne artikel.

Uegnede materialer til laserbearbejdning

Brug af et udsugningssystem

Takket være InPack-teknologien er Trotec lasermaskiner konstrueret til at beskytte motorer og elektroniske komponenter mod støv og røg. Der kan dog dannes røg og støv under laserbearbejdningen afhængigt af det materiale, der anvendes. Begge dele skal udsuges fra laserens bearbejdningsområde for at undgå kontaminering på maskinen. Til dette formål anbefaler vi Atmos udsugningssystemer til at fjerne røg og snavs. De informerer dig med et signal eller en advarsel på displayet, når filterindsatserne skal udskiftes. Her kan du læse mere om vores udsugningssystemer.

Derudover tilbyder Trotec dyser til Air Assist cirkulation, som føres fra kompressoren eller ekstern trykluft til arbejdsoverfladen. Dyserne er en del af luftskylningskonceptet, som beskytter linserne og spejlene mod kontaminering. Vi rådgiver dig gerne om udsugningssystemer, trykluftdyser og tilbud på emballage, før du køber.

acrylic slat cutting table for laser cutting acrylic

Undgåelse af flammedannelse

Nogle materialer som akryl har en tendens til at danne flammer under laserskæring. Her anbefaler vi at justere sugningen, Air Assist og laserparametrene, så flammer undgås under bearbejdningen. Brugen af specielle arbejdsborde (skæreriste af akryl eller akryl-lameller) hjælper også med at forhindre, at der dannes flammer. Husk at udskifte smeltede eller snavsede akryl-arbejdsborde rettidigt.

Bearbejdningsrester, der er faldet ned i bordet, kan også antænde. Derfor er regelmæssig rengøring af bearbejdningsfladen vigtig.

Regelmæssig vedligeholdelse

Trotec tilbyder en række serviceaftaler eller vedligeholdelsesmuligheder til at optimere din lasers levetid. Vores certificerede serviceteknikere tjekker dit system, indstiller det og giver dig tips om brugen. Om nødvendigt udskifter vi vedligeholdelses- og sliddele som f.eks. linsen.

Hvilke laserkomponenter er udsat for slitage?

Optiske komponenter

De optiske komponenter som linser eller spejle er udsat for normal slitage, som i høj grad afhænger af brugen. Det vil sige, at den tid du arbejder med laseren dagligt, de lasereffekter du bruger og det materiale, der bearbejdes direkte påvirker slitagen af de optiske komponenter. Derudover er korrekt brug af Air Assist en faktor, som spiller en meget vigtig rolle ved anvendelser med kraftig støvudvikling eller flammedannelse. Snavsede og forkert rensede laserlinser bliver mere og mere uigennemtrængelige med tiden. Dette kan medføre et øget varmetab og i sidste ende, at linsen ødelægges, hvis den ikke udskiftes forinden. Regelmæssige eftersyn og rengøring af de optiske komponenter forhindrer et for tidligt funktionssvigt.

Laserkilde

Laserkilden er lasersystemets hjerte og er ansvarlig for at generere laserstrålen. Trotec anvender primært CO2-laserkilder med en keramisk indvendig del (Ceramicore®), som er karakteriseret ved, at gasfyldningen har en særlig lang levetid. Laserkildens levetid afhænger af flere faktorer, hvor de vigtigste er omgivelsesbetingelserne og driftstilstanden. Kortvarig brug af laseren med en høj ydelse belaster laserkilden mere end kontinuerligt arbejde med en middel ydelse.

Du finder yderligere oplysninger om og tips til din laserkildes levetid i denne artikel:

Sådan opnås en maks CO2 laserrørs-levetid

ambient conditions for laser

Omgivelsesbetingelser

Det, der gælder for lasersystemet, som beskrevet ovenfor, gælder også for laserkilden - driftstemperaturer, der er for høje eller for lave, kan reducere levetiden betydeligt (se ovenfor)

Fordi individuelle krav kræver individuel rådgivning! ?
Vi rådgiver dig uden ekstra omkostninger.

Kontakt os
Stolt medlem af troGROUP Logo