--------------------------
Trotec lasers of the company eremit display

Eremit Display podrazumeva kvalitet, fleksibilnost i brzinu.

Eremit Display proizvodi široku lepezu akrilnih proizvoda pomoću modernih mašina u koje spada i šest laserskih sistema marke Trotec.

Eremit Display podrazumeva kvalitet, fleksibilnost i brzinu

Hans Eremit je osnovao kompaniju u Beču 1927. godine i preselio je na sadašnju lokaciju u Vildungsmauer u Donjoj Austriji 1960. godine. Danas je Eremit jedna od vodećih austrijskih kompanija u oblasti prerade plastike i ima 26 zaposlenih na dve proizvodne lokacije.

Porodično preduzeće nudi veoma širok spektar displeja, natpisa, promotivnih predmeta, trofeja, opreme za prodavnice i još mnogo toga. Kompanija koristi najnoviju tehnologiju: razne tehnologije za lasersko sečenje i graviranje, lepljenje, savijanje, CNC glodanje, kao i za digitalnu štampu na pločama i sito štampu.

Uz lasersku tehnologiju do profitabilne serijske proizvodnje

Osim drveta, kartona i tekstila, Eremit uglavnom radi sa akrilnim materijalima i može da ponudi širok spektar različitih proizvoda. Zbog brzih promena na tržištu i zahtevnih kupaca, serijska proizvodnja sa postojećim mašinama nije bila isplativa. Bilo je potrebno mnogo ručnog rada u proizvodnji i složena prerada proizvedenih delova. Stoga je kompanija tražila profitabilnije proizvodno rešenje.

The laser systems enable efficient and optimized series production with polished cutting edges. In addition, we attach great importance to quality and good service for all our machines. This is why we have chosen Trotec as our long-term partner.

Ing. Bernhard Eremit
Managing Director, Alfred Eremit Gesellschaft m. b. H.
Owners of Eremit Displays with trotec laser machines

Inovativne mašine uključujući laserske sisteme Trotec

Porodica Eremit pridaje veliku važnost visokokvalitetnom i modernom mašinskom parku. Zbog toga je kompanija 2003. godine odlučila da počne da koristi lasersku tehnologiju. Kompanija sada radi na ukupno šest laserskih mašina Trotec:

  • pet mašina SP1500
  • jednom mašinom Speedy 300


Laserske mašine su opremljene različitim tehničkim specifikacijama i opcijama da efikasno udovolje svim zahtevima i željama kupaca. Mašine su savršeno integrisane u proizvodni proces, što garantuje visok kvalitet i kratko vreme isporuke.

Pionir u inovaciji i održivosti

Četvrta generacija porodične kompanije izgradila je novo postrojenje krajem 2019. godine. Pored otvorene i optimizovane arhitekture hale, fokus je i na visokom nivou ekološke svesti. Svi ostaci sečenja akrilnog materijala se melju i recikliraju. Uz to, svi laserski sistemi su povezani na visokotehnološki sistem za ekstrakciju. Na taj način se toplota koju proizvode laserske mašine i toplota hale pretvaraju u toplotu i energiju, što sa svežim spoljašnjim vazduhom služi ili za hlađenje leti ili za grejanje zimi. Zahvaljujući tome, Eremit je postao pionir na polju inovacija i održivosti.

Pogledajte laserske mašine Trotec.

Serija Speedy
Idealna za pokretanje posla ili povećanje proizvodnih kapaciteta.

Otkrijte laserske gravere i sekače

Jer individualni zahtevi 
zahtevaju individualne savete.
Savetovaćemo vas besplatno.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo